Правила благоустрою

 

Михайлівська Рубежівська сільська рада

Києво-Святошинського району Київської області

Сьома сесія  VII скликання

  Р І Ш Е Н Н Я

    09 березня 2016 р.                                                                                     N 4

  

       Про затвердження правил благоустрою

     на території Михайлівсько-Рубежівської

     сільської ради

 

      Відповідно до вимог частини другої статті 5 Кодексу України про адміністративні правопорушення, статті 34 Закону України "Про благоустрій населених пунктів", пункту 44 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада, 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Правила благоустрою на території Михайлівсько-Рубежівської сільської ради, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність у відповідності з Кодексом України про адміністративні правопорушення, згідно з додатком 1.

2. Дія рішення поширюється на всі підприємства, установи та організації незалежно від форми власності та підпорядкування, що знаходяться в адміністративних межах Михайлівсько-Рубежівської сільської ради, а також громадян.

3. Відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" та пункту 2 частини першої статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення надати повноваження Адміністративній комісії при виконавчому комітеті сільської ради виконання функцій Інспекції з благоустрою села, а також складати протоколи про адміністративні правопорушення з виявлених порушень Правил благоустрою, встановлених цим рішенням, та надсилати їх відповідно до вимог статей 152, 257 Кодексу України про адміністративні правопорушення органові, який уповноваженому розглядати справи про адміністративні правопорушення.

4. Виконавчому комітету Михайлівсько-Рубежівської сільської ради в місячний термін визначити з членів Адмінкомісії перелік посадових осіб, які мають повноваження відповідно до вимог пункту 2 частини першої статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення складати протоколи про адміністративні правопорушення з виявлених правопорушень.

5. Виконавчому комітету Михайлівсько-Рубежівської сільської ради забезпечити в 10-денний термін оприлюднення даного рішення у засобах масової інформації та на  сайті Михайлівсько-Рубежівської сільської ради.

6. Рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення в друкованому засобі масової інформації.

7.Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконавчий комітет Михайлівсько-Рубежівської сільської ради.

 

Сільський голова                                                                     А.С.Помазан

Додаток №1

до рішення № 4 Михайлівсько-Рубежівської

 сільської ради від «09» 03 2016 року


ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЮ

НА ТЕРИТОРІЇ МИХАЙЛІВСЬКО-РУБЕЖІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

    Правила благоустрою (далі - Правила) визначають правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою села Михайлівка-Рубежівка і села Забуччя (далі по тексту- села, сіл) і спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

    У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

благоустрій - комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюється на території села з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливою для життєдіяльності людини довкілля;

територія - сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об'єктів загального користування: парків, вулиць, провулків, проїздів, шляхів, майданів, прибудинкових територій, пляжів біля водоймищ, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних, об'єктів промисловості, комунально-складських та інших об'єктів у межах села;

утримання в належному стані території - використання її за призначенням відповідно до Генерального плану села, чи іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території села, а також санітарне очищення території. її озеленення, збереження та відновлення об'єктів благоустрою;

вулично-дорожня мережа - призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, інших проїздів, тротуарів. пішохідних і велосипедних доріжок, а також майдани;

заходи з благоустрою села - роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації впорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

червоні лінії - визначені в документації відносно пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які відмежовують території мікрорайонів, кварталів та території іншого призначення. Лінії регулювання забудови - визначені в містобудівній документації межі розташування будинків і споруд відносно червоних ліній, меж окремих земельних ділянок, природних меж та інших територій;

автостоянка - спеціально обладнане місце для стоянки автотранспорту, позначене дорожніми знаками згідно з Правилами дорожнього руху, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 N 1306, що має тверде покриття, може мати огорожу, в тому числі тимчасову;

будівництво - нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, технічне переоснащення підприємств чи будівель та споруд;

користувач земельної ділянки - юридична або фізична особа, яка має належним чином оформлений та зареєстрований документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою із визначеним цільовим призначенням;

тимчасова споруда - це споруда функціонального (в тому числі для здійснення підприємницької діяльності), декоративно-технологічного призначення, в тому числі мала архітектурна форма, яка виготовляється з полегшених збірних конструкцій та встановлюється без улаштування заглибленого фундаменту тощо;

1.1. Визначення сфери дії Правил та учасників правовідносин в благоустрої села

1.1.1.Ці Правила регулюють права та обов'язки учасників правовідносин з благоустрою села, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку в селі.

1.1.2.Суб'єктами у сфері благоустрою населених пунктів є органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення і громадяни.

1.1.3.Правила містять загальнообов'язкові на території села норми, за порушення яких передбачена відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.

1.2. Забезпечення державних, громадських та приватних інтересів, відкритості та доступності Правил.

1.2.1.Правила затверджені Михайлівсько-Рубежівською сільською радою в межах наданих їй повноважень з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів та є обов'язковими для виконання всіма розміщеними на території сіл Михайлівка-Рубежівка і Забуччя органами державної влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, громадянами, іноземцями та особами без громадянства, які перебувають в межах адміністративної території Михайлівсько-Рубежівською сільської ради.

1.2.2.Громадяни безпосередньо або через своїх представників у громадських організаціях, політичних партіях, професійних спілках тощо мають право брати участь в обговоренні проекту цих Правил, прийняті їх в установленому порядку.

1.3. Участь громадян, громадських організацій у виконанні Правил.

1.3.1.Громадяни, громадські організації мають право брати участь, у виконанні Правил шляхом реалізації своїх прав та обов'язків у сфері благоустрою, передбачених законодавством, та контролі за їх виконанням, а також надавати пропозиції щодо внесення змін до цих Правил.

1.3.2.Співробітництво громадських об'єднань, професійних спілок, релігійних організацій тощо у сфері благоустрою села полягає у спільній участі в діях щодо запобігання порушенням існуючого благоустрою села, реагуванні на факти таких порушень, виявленні порушень вимог нормативно-правових актів у сфері благоустрою села, організації надання з боку державних та міжнародних організацій та фондів технічної, фінансової, консультативної і гуманітарної допомоги населенню, яке потерпіло внаслідок порушень існуючого благоустрою території села.

1.4. Порядок внесення змін до Правил

1.4.1.Внесення змін до цих Правил здійснюється рішеннями Михайлівсько-Рубежівської сільської ради.

1.4.2.Виконання цих Правил здійснюється шляхом прийняття відповідних розпоряджень виконавчого органу Михайлівсько-Рубежівської сільської ради.


II. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ТА УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЙ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ

2.1. Комплексний благоустрій території села

2.1.1.Комплексним благоустроєм села вважається проведення на визначеній території села (парк, вулиця, провулок, узвіз тощо) робіт з улаштування (відновлення) твердого покриття доріг і тротуарів, обладнання пристроями безпеки руху, озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення,та зовнішньої реклами, розміщення тимчасових споруд та малих архітектурних форм, садово-паркових меблів, улаштування контейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів у населення, здійснення інших заходів, спрямованих на поліпшення технічного і санітарного стану території, покращення комфортності мешкання жителів та гостей села Михайлівка-Рубежівка і села Забуччя..

2.1.2.Проектування, будівництво та реконструкція об'єктів комплексного благоустрою здійснюються на основі Генерального плану забудови адміністративних меж Михайлівсько-Рубежівської сільської ради, комплексних транспортних схем та схем організації дорожнього руху, детальних планів територій та проектів забудови території житлових районів, мікрорайонів (кварталів), планів червоних ліній з урахуванням природно-кліматичних умов і містобудівних особливостей села, експлуатаційних, екологічних та санітарних норм і правил, умов безпеки руху транспорту та пішоходів, етапності будівництва, реконструкції і капітального ремонту відповідно до Правил забудови сіл, затверджених в установленому законом порядку.

2.1.3.Роботи з комплексного благоустрою села, які проводяться над або під інженерними мережами та технічними засобами комунікацій, виконуються з дотриманням умов та нормативів щодо їх безпечної експлуатації.

2.1.4. Прийняття в експлуатацію об'єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель чи споруд без проведення комплексного благоустрою відповідної території забороняється.

2.2. До об'єктів благоустрою сіл належать:

2.2.1.Території загального користування:

а)парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, спортивні майданчики, дитячі майданчики, історичні національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади та сквери:

б) пам'ятки культурної та історичної спадщини;

в) майдани, площі;

г) вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

ґ) зони відпочинку біля води;

д) кладовища;

е) інші території загальною користування.

2.2.2.Прибудинкові території.

2.2.3.Території будівель та споруд інженерного захисту територій.

2.2.4.Охоронні зони інженерних мереж, технічні засоби телекомунікацій.

2.2.5.Території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору оренди.

2.3. Елементами благоустрою є:

2.3.1.Покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів.

2.3.2.Зелені насадження (у тому числі сніго-, шумозахисні та протиерозійні) вздовж вулиць і доріг, в парках, на алеях, в садах, інших об'єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях.

2.3.3.Будівлі, споруди та засоби для збирання, накопичення та вивезення відходів.

2.3.4.Засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами.

2.3.5.Технічні засоби регулювання дорожнього руху.

2.3.6.Будівлі і споруди системи інженерного захисту територій.

2.3.7.Комплекси та об'єкти монументального мистецтва.

2.3.8.Обладнання (елементи) дитячих, спортивних, господарчих, торговельних та інших майданчиків.

2.3.9. Малі архітектурні форми.

2.3.10.Громадські та пересувні вбиральні.

2.3.11.Телекомунікаційні мережі, телемережі та телекомунікації (електрозв'язок), антени рухомого (мобільного) зв'язку та супутникового зв'язку.

2.3.13. Інші елементи благоустрою, визначені відповідними нормативно-правовими актами.

2.4. Утримання територій об'єктів благоустрою

2.4.1.Благоустрій об'єктів здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до цих Правил, а також установлених державних стандартів, норм і правил.


III. ВИМОГИ ДО ВПОРЯДКУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ПРИСАДИБНИХ ДІЛЯНОК

3.1. Загальні вимоги

3.1.1.Підприємства, установи, організації та громадяни забезпечують благоустрій земельних ділянок, наданих їм відповідно до вимог чинного законодавства у власність, користування.

3.1.2.Проходження межі по тій чи іншій вулиці, провулку, проїзду визначається по лінії бордюрного каменю проїзної частини чи твердого або ґрунтового покриття дороги вулиці вздовж підприємств, установ, організацій, а в інших випадках на відстані 35 метрів від фасадів будинків, споруд, огорож та інших елементів благоустрою (крім випадків, передбачених проектною документацією).

3.1.3.Посадові особи підприємств, установ, організацій та громадяни несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров'ю громадян, на власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях відповідно до закону.

Відповідальність за незабезпечення благоустрою. у тому числі при виконанні робіт самовільно, покладається на власника об'єкта благоустрою (балансоутримувача) та виконавця робіт.

3.1.4.Утримання та благоустрій територій підприємств, установ, організацій та присадибних ділянок громадян, прибудинкових територій багатоквартирних та малоповерхових житлових будинків, належних до них будівель та споруд проводиться власником або балансоутримувачем цього будинку, або підприємством, з яким балансоутримувач уклав відповідні договори на утримання та благоустрій прибудинкових територій.

3.1.5.Утримання та благоустрій земель запасу села забезпечує виконавчий орган Михайлівсько-Рубежівською сільської ради.

3.1.6.Власник присадибної ділянки забезпечує належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки - по фасадній частині садиби до бордюрного каменю проїзної частини чи твердого або ґрунтового покриття дороги, а в інших випадках на відстані 35 метрів від межі присадибної ділянки.

3.1.7.Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік або передані в комунальну власність як безхазяйні, проводиться підприємством з яким сільська рада уклала відповідний договір, за рахунок коштів Михайлівсько-Рубежівської сільської ради.

3.1.8. Без відповідного дозволу виконавчого комітету Михайлівсько-Рубежівської сільської ради, на територіях загального користування села забороняється:

- загородження проходів, проїздів, перегонів;

- проведення комунікацій під твердим покриттям вулиць;

- торгівлю в неустановлених місцях;

- складування будівельних матеріалів;

- облаштування місць для збирання та накопичення побутових відходів.

3.1.9.На територіях загального користування (пляжі) села забороняється:

- вигулювання собак та інших домашніх тварин і птиці на пляжі;

- купання коней та корів на пляжі;

- заїзд автомобілів та причепів на територію пляжа (крім обслуговуючого транспорту);

- стоянку сміттєвозів та асенезаторів на територіях загального користування;

- зливання каналізаційних та побутових стоків.

3.2. Відповідальні особи підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, юридичні та фізичні особи, що використовують будинки і споруди та приміщення в них на законних підставах, зобов'язані:

3.2.1.Утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку.

3.2.2.Усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини.

3.2.3.Усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку.

3.2.4.Проводити згідно з планами, затвердженими виконавчими органами сільської ради, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об'єктів благоустрою (їх частин).

3.2.5.У процесі утримання об'єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо запобігання передчасному зносу об'єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у належному санітарно-технічному стані.

3.2.6.Відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України.

3.2.7. Змінювати зовнішній вигляд фасадів адміністративних будівель і споруд та будівель загального користування тільки на підставі затверджених у встановленому порядку проектів та за умови одержання дозволу на тимчасове порушення благоустрою території у зв'язку з виконанням відповідних робіт згідно рішення Виконавчого комітету Михайлівсько-Рубежівської сільської ради.

3.2.8.Впроваджувати системи технічних оглядів територій, будівель і споруд та інформувати відповідний структурний підрозділ виконавчого органу Михайлівсько-Рубежівської сільської ради.

3.2.9.Проводити своєчасне фарбування і ремонт металевих частин фасаду (пожежні сходи, водостічні труби, огорожі на даху, піддашки, накриття приямків тощо) та огорожі земельної ділянки.

3.2.10.Розміщувати елементи благоустрою та висаджувати дерева, кущі та інше тільки з дозволу органу місцевого самоврядування Михайлівсько-Рубежівської сільської ради.

3.2.11.Розміщувати та утримувати в належному санітарному та технічному стані дитячі майданчики.

3.2.12.Розміщувати на територіях, наданих їм в установленому законом порядку, урни для сміття згідно з встановленими нормативами.


IV. ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЇ

4.1. Загальні вимоги

4.1.1. Порядок утримання, експлуатації будівель і споруд інженерного захисту територій являє собою комплекс взаємопов'язаних організаційних і технічних заходів по технічному обслуговуванню, ремонту і реконструкції будівель і споруд, інженерних систем і обладнання, технічних засобів телекомунікацій.

4.1.2.Роботи по утриманню, ремонту, реконструкції будівель, споруд інженерного захисту територій виконуються планово або примусово за відповідними приписами.

4.1.3.Відповідальність за утримання будівель, споруд інженерного захисту територій несуть власники, орендарі, керівники підприємств, установ, організацій та фізичні особи (далі баласоуримувачі) згідно із законодавством України.


V. ОСВІТЛЕННЯ ТЕРИТОРІЙ І БУДІВЕЛЬ

5.1. Загальні положення

5.1.1.Утримання засобів та обладнання зовнішнього вуличною освітлення балансоутримувачами реалізується відповідно до Державних будівельних норм України (ДБН В.2.5-28-2006) "Природне і штучне освітлення", галузевих комунальних норм України "Виробничі показники часу з поточного ремонту та обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення" (ГКН 02.08-008-2002), наказу Держжитлокомунгоспу від 17.05.2005 N 76 "Про затвердження і Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій".

5.2. Основні вимоги до зовнішнього освітлення

5.2.1.Рівень освітлення вулиць, доріг, площ і здійснюється згідно з нормативними документами (ДБН В.2.5-28-2006. п. 4.28 - 4.66. табл. 14 ІЗ - 16. 18 -22)

Середня яскравість тротуарів, які примикають до проїзної частини вулиць, доріг і площ, повинна бути не менше половини середньої яскравості покриття проїзної частини цих вулиць, доріг і площ.

Проекти (паспорти) художнього освітлення фасадів будників і споруд с невід'ємною частиною архітектурно-технічного паспорта об'єкта архітектури, або окремим документом для існуючих будівель і споруд, на які відсутня первісна проектна документація.

5.2.2.Утримання та обслуговування мереж освітлення прибудинкових територій здійснюється їх балансоутримувачем.

5.2.3.Зовнішнє архітектурне освітлення повинно забезпечувати у вечірній час добру видимість і виразність найбільш важливих об'єктів благоустрою і підвищувати комфортність світлового середовища села.

Прилади архітектурного освітлення не повинні осліплювати водіїв транспорту і пішоходів та мешканців будників.


VI. ВИМОГИ ДО САНІТАРНОГО ОЧИЩЕННЯ ТЕРИТОРІЇ

6.1. Загальні вимоги

6.1.1. Збирання і вивезення побутових відходів, очистка території в сільській місцевості регулюються Законом України «Про відходи», «Про житлово-комунальні послуги», «Про благоустрій населених пунктів», та встановленими правилами надання послуг з вивезення побутових відходів, санітарними правилами утримання територій населених місць, тощо (ДСНП від 01.01.2012.).

6.2. Права та обов'язки суб'єктів у сфері поводження з відходами

6.2.1.Громадяни України, іноземні та особи без громадянства зобов'язані:

- дотримуватися вимог нормативно-правових актів у сфері поводження з відходами;

- заключати договора на вивіз побутових відходів з виконавцем цих послуг, який визначений  Михайлівсько-Рубежівською сільською радою;

- вносити в установленому порядку плату за користування послугами підприємств, установ та організацій, що займаються збиранням, зберіганням, перевезенням, знешкодженням, видаленням і захороненням відходів;

- виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством, щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища відходами.

6.2.2. Безхазяйні відходи.

Відходи, що не мають власника або власник яких невідомий, вважаються безхазяйними. Порядок виявлення та обліку безхазяйних відходів визначається органами уповноваженими Михайлівсько-Рубежівською сільською радою.

6.3. Санітарне прибирання, збирання сміття і відходів

6.3.1.Санітарне прибирання, збирання сміття і відходів здійснюється шляхом прибирання територій, встановлення на території, яка обслуговується, сміттєзбірників (урн, контейнерів відповідної ємності) для накопичення твердих побутових відходів та своєчасного вивезення їх вмісту.

6.3.2.Підприємства, установи, організації та громадяни (власники, балансоутримувачі, орендарі садиб) зобов'язані укладати договори на вивезення сміття та відходів з спеціалізованим підприємством, яке визначено Михайлівсько-Рубежівською сільською радою як виконавець цих послуг.

6.3.3.Збір та тимчасове розміщення відходів промислових підприємств, які виникають внаслідок їх виробничої діяльності, проводиться уповноваженим підприємством на спеціально влаштованих для цього майданчиках, місце яких, обсяг відходів та час їх зберігання погоджується в установленому порядку.

6.3.4.Контейнери для збирання твердих побутових відходів повинні встановлюватись на майданчику з твердим покриттям та огорожами. Переповнення контейнерів та місць накопичення відходів не допускається.

6.3.5.Якщо на прибудинкову територію немає в'їздів для сміттєвозів внаслідок ремонту тощо, контейнери необхідно тимчасово встановити, а переносні контейнери слід вивозити до місць завантаження одночасно з прибуттям сміттєвозів та після звільнення негайно прибирати їх до місць зберігання.

6.3.6.Забороняється розміщення контейнерів на тротуарах, проїзних частинах вулиць, та в арках будинків.

6.3.7.Забороняється розміщення твердих побутових та негабаритних відходів поряд з контейнером або на контейнерному майданчику.

6.3.8.Забороняється викидувати в контейнер для твердих побутових та негабаритних відходів речі, розмір яких перевищує габаритні розміри самого контейнера, та речі і рідину, для яких ці контейнери не передбачені.

6.3.9.Для збору та вивезення великогабаритних та будівельних відходів, їх власник повинен заключити додаткову угоду з підприємством, яке надає послуги зі збору та вивезенню побутових відходів.

6.3.10.Забороняється без дозволу власника чи підприємства, що надає послуги зі збору та вивезення побутових відходів, переміщати контейнери.

6.3.11.Забороняється підпалювати зміст контейнера для збору твердих побутових відходів.

6.3.12.Органічні відходи (бур’ян, обрізки з дерев, скошена трава, листя) складуються в спеціально облаштованих компостних ямах.

6.4. Прибирання території села

6.4.1.Роботи з прибирання території села проводяться у відповідності до цих Правил, інших нормативно-правових актів.

6.4.2.Межі прибирання територій між підприємствами, установами, організаціями та присадибними ділянками громадян визначаються виконавчими органами сільської ради.

Прибирання прибудинкових територій, місць масового перебування людей (сезонних торговельних майданчиків, під час проведення масових зібрань та заходів тощо) виконується протягом всього робочого дня.

Прибирання територій кладовищ, меморіалів, братських поховань тощо проводиться із залученням громадськості, підприємств, установ, організацій на умовах договору та відповідно до встановленого порядку.

6.5. Особливості прибирання сільських територій у зимовий період

6.5.1.Власники садиб малоповерхової забудови здійснюють очищення від снігу тротуару (в разі наявності) вздовж огорожі на проїжджу частину під механізоване прибирання.

Забороняється скидати сніг з тротуарів на проїзну частину вулиці після завершення робіт по її механізованому прибиранню.

Не допускається розкидання соляних сумішей на території зелених насаджень під час прибирання вулиць, тротуарів та пішохідних доріжок.

6.5.2.Очищення дахів та козирків від снігу та бурульок проводиться негайно з дотриманням застережних заходів щодо безпеки руху пішоходів, не допускаючи пошкодження покрівель будинків і споруд, зелених насаджень, електромереж, рекламних конструкцій тощо.


VII. ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ ДОРІГ ТА СПОРУД НА НИХ

7.1. Загальні положення

7.1.1.Ремонт і утримання доріг та споруд на них повинні виконуватися відповідно до вимог Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг.

7.2. Порядок прибирання доріг та споруд на них

7.2.1 Режим (періодичність) літнього прибирання міських вулиць та доріг установлюється, виходячи з норм гранично допустимої засміченості покриття.

7.2.2.Основною операцією під час літнього утримання є підмітання з подальшим вивозом сміття.

7.3. Зимове утримання доріг та споруд на них

7.3.1.Зимове утримання включає в себе виконання робіт, що поділяються на три групи: снігоочищення, видалення снігу, скол криги, ліквідація ожеледі та боротьба зі слизькістю.

7.3.2.Під час снігопадів інтенсивністю понад 30 мм/год. сніг слід згрібати та підмітати окремо. Роздільне згрібання та підмітання снігу раціональне у випадках, коли процес снігоочищення складається з двох і більше циклів.

7.3.3.Забороняється переміщувати сніг з проїзної частини на тротуари, смуги та ділянки зелених насаджень, а також скидати його у водойми.

7.3.4.Очищення твердого покриття дороги від шару сніго-льодового накату або льоду виконується таким чином: спочатку шар обробляють кристалічними хімічними реагентами при нормі 200 - 300 г/м2 (найкращий ефект досягається при використанні реагентів з розмірами кристалів 7-10 мм), а через 3-5 годин після розподілу реагентів шар сніго-льодового накату або льоду сколюють автогрейдером, який обладнано гребінчастим ножем або сколювачем-розпушувачем. Відповідні реагенти повинні мати висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо безпечності для людей їх застосування.

7.3.5Якщо товщина шару сніго-льодового накату або льоду перевищує 20 мм. цикл робіт згідно з п. 8.3.4 повторюють до повною очищення дорожнього покриття. По завершенню робіт сколотий лід підгортають або укладають у вал з тим. щоб потім навантажити до самоскидів і вивезти на снігозвалище.

7.3.6.Для боротьби з ожеледицею потрібно застосовувати профілактичний метол, який запобігає утворенню ожеледиці, або метод пасивного впливу, який підвищує зчіпні якості обледенілого покриття.


VIII. ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ НА ОБ’ЄКТАХ БЛАГОУСТРОЮ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ (ЛІСІВ, ПАРКІВ, СКВЕРІВ, РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН ТОЩО)

8.1. Загальні вимоги

8.1.1.Утримання зелених насаджень регламентується Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунальною господарства України від 10.04.2006 N 105, а лісів - відповідно до Лісового кодексу України.

8.1.2.Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах села під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв.

8.1.3.Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об'єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюється за рахунок коштів Михайлівсько-Рубежівської сільської ради, а лісові насадження – за рахунок відповідного лісгоспу, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду, за рахунок коштів їх власників або користувачів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку.

8.1.4.Видалення зелених насаджень здійснюється згідно з Порядком видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 N 1045, а на території державного лісового фонду - на підставі лісорубних квитків, оформлених в установленому порядку.

8.2. Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними в адміністративних межах Михайлівсько-Рубежівської сільської ради є:

8.2.1.На об'єктах благоустрою державної чи комунальної власності - балансоутримувачі цих об’єктів.

8.2.2.На територіях установ, підприємств, організацій та прилеглих територіях - установи, організації, підприємства.

8.2.3.На територіях земельних ділянок, які відведені під будівництво. - забудовники чи власники цих територій.

8.2.4.На землях запасу села – виконавчий орган Михайлівсько-Рубежівською сільської ради.

8.2.5.У приватних садибах і прилеглих ділянках - їх власники або користувачі.

8.3.Власники (користувачі, балансоутримувачі) зелених насаджень зобов'язані:

8.3.1.Проводити своєчасну обрізку гілок дерев її охоронних зонах (у радіусі 1 м) провідників під струмом, а також тих, що закривають покажчики вулиць та будинків.

8.3.2.Проводити косіння газонів періодично, при досягненні трав'яним покровом висоти 15 см., залишаючи висоту покрову 5-8 см. Скошена трава повинна бути прибрана протягом 3 діб.

8.3.3.Полив зелених насаджень проводиться зранку, не пізніше 9 години. або у вечірній час після 18 години.

8.3.4. Негайно видаляти аварійні, сухостійні дерева в разі, якщо стан їх загрожує життю, здоров’ю громадян або здатен нанести збитки юридичним особам, з відповідним наступним оформленням актів на право їх видалення у триденний термін.

8.4.Власники (користувачі, балансоутримувачі) будівель і споруд, розмішених на території парків, скверів загального користування та буферних парків, і керівники організацій, які надають торговельні та побутові послуги на зазначених територіях, зобов'язані:

8.4.1.Своєчасно виконувати вимоги з питань благоустрою території села.

8.4.2.Утримувати в належному санітарному та протипожежному стані прилеглу (в радіусі 100 м) територію по периметру землекористування.

8.4.3.Встановлювати контейнери для відходів у необхідній кількості на межі з лісовим масивом та забезпечувати своєчасне вивезення відходів.

8.4.4.У разі необхідності створювати протипожежний розрив і мінералізовану смугу між об'єктами благоустрою і лісовим масивом, розміри яких узгоджувати з відповідним лісгоспом, та підтримувати їх у належному стані, а також влаштовувати пожежний гідрант або пожежний резервуар для води ємністю не менше 100 куб. м.

8.5. На території об'єктів благоустрою зеленого господарства забороняється:

8.5.1.Рух та паркування автомобілів, мотоциклів і мопедів (крім спеціального технологічного транспорту).

8.5.2.Закопувати будь-які будівельні відходи та складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання.

8.5.3.Вивозити і звалювати в не відведених спеціально для цього місцях відходи, сміття, траву, гілки, деревину, листя та сніг.

8.5.4.Викопувати дерева, чагарники та квіти.

8.5.5.Самовільно, без дозволу власника (користувача, балансоутримувача), висаджувати дерева та кущі.

8.5.6.Здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених спеціально місцях.

8.5.7.Влаштовувати зупинки пасажирського транспорту та паркувати автотранспортні засоби на газонах, клумбах та інших озеленених територіях.

8.5.8.Посипати тротуари, доріжки, прогулянкові стежки та інші тверді покриття хімічними препаратами, не дозволеними для такого використання.

8.5.9.Самовільно розміщувати засоби реклами, тимчасові споруди та малі архітектурні форми.

8.6. Під чає проведення будь-яких робіт на земельній ділянці, на якій розташовані зелені насадження, що не підлягають знесенню, забудовник зобов'язаний:

8.6.1.Огороджувати дерева на території будівельного майданчика.

8.6.2.У процесі будівництва доріг, тротуарів, асфальтування дворів тощо залишати місця (лунки) для посадки дерев, а також влаштовувати лунки довкола наявних дерев.

8.6.3.Не допускається копання канав глибше 1 м для прокладання підземних інженерних мереж і фундаментів на відстані, меншій 2 м від дерева та 1,5 м від чагарнику.


IX. ПЕРЕЛІК УСТАНОВЛЕНИХ ЗАКОНОМ ОБМЕЖЕНЬ (ОБТЯЖЕНЬ)

НА ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ

9.1. Загальні положення

9.1.1.Відповідно до чинного законодавства при передачі земельних ділянок об'єктів благоустрою у користування можуть встановлюватись обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором, на всю територію ділянки або її частини.


X. ДОТРИМАННЯ ТИШІ В ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ НА ТЕРИТОРІЇ МИХАЙЛІВСЬКО-РУБЕЖІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

10.1. Загальні положення

10.1.1.Ці Правила враховують вимоги законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму, в тому числі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму»

10.1.2.Ці вимоги містять загальнообов'язкові на території села норми, за порушення яких передбачено відповідальність згідно з статтями 152, 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

10.2. Обов'язки та обмеження дій керівників, уповноважених посадових осіб підприємств, установ, організацій, а також громадян:

10.2.1.Не допускати під час проведення масових гулянь та свят, а також в інші дні користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими гучномовними установками, гучного співу, викриків у парках, скверах, лісопаркових зонах відпочинку, інших дій, що порушують тишу в зонах, прилеглих до житлових будинків, лікувальних закладів та в інших громадських місцях упродовж доби.

10.2.2.Забезпечувати в закладах громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального бізнесу, культури при проведенні концертів, дискотек, масових святкових і загальносільських заходів, тощо, обмеження часу роботи музичних ансамблів з 8-00 до 23-00 години в зимовий час та 9-00 до 24-00 години в літній час, а також дотримуватись таких рівнів шуму, щоб у прилеглих житлових будинках він становив не більше 40 ДБА в денний час і 30 ДБА в нічний час.

У разі розміщення джерел шуму в житлових будинках відповідні роботи повинні проводитись з 9-00 до 18-00.

10.2.3.У випадках проведення під час передбачених законом святкових днів села, інших свят, спортивних змагань та іншого, що супроводжується використанням вибухових пристроїв, салютів, піротехнічних засобів (петард, феєрверків) у час заборонений цими Правилами, проведення таких заходів необхідно погоджувати з виконавчим органом Михайлівсько-Рубежівської сільської ради в установленому порядку.

10.2.4. Проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів здійснюється із дотриманням порядку використання побутових піротехнічних виробів, визначеного наказом Міністерства внутрішніх справ України "Про затвердження Тимчасових правил обігу в Україні побутових піротехнічних виробів". За порушення порядку використання піротехнічних засобів винна особа притягається до адміністративної відповідальності відповідно до статті 195-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

10.2.5. Створювати шум при використанні виробничого обладнання та інструментів, вибухових матеріалів і піротехнічних виробів та інших гучноголосих установок у будинках, гуртожитках, на прибудинкових територіях та в зонах відпочинку в нічний час з 22-00 год. до 8-00 год. заборонено.

Встановлювати на балконах, лоджіях, відкритих вікнах будинків, будівель і споруд та інших місцях звуковідтворюючу апаратуру і включати її на повну потужність (вище 40 ДБА) протягом доби заборонено.


XI. ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНОСІЛЬСЬКИХ ЗАХОДІВ

11.1. Порядок проведення державних та недержавних загальносільських заходів.

11.1.1.Для проведення державних масових заходів відповідні структурні підрозділи виконавчого органу сільської ради готують відповідний проект розпорядження сільського голови за місяць до початку проведення запланованого заходу, в установленому порядку .

11.1.2.Для проведення недержавних масових заходів їх організаторами подається письмове повідомлення до виконавчого органу сільської ради. У повідомленні зазначаються мета, форма, місце проведення заходу, маршрут проходження, час його початку та закінчення, передбачувана кількість учасників, прізвище, ім'я організаторів, місце їх проживання, номер контактного телефону, дата подачі повідомлення, необхідність (чи відсутність такої) використання звукопідсилюючої апаратури.

11.1.3.Організатори заходів відповідають за дотримання учасниками масових заходів цих Правил, збереження зелених насаджень, приміщень, споруд, будівель, устаткування, меблів, інвентарю та іншого майна в місці проведення масового заходу.

11.1.4.Контроль за дотриманням організаторами та учасниками загальносільських заходів вимог "Правил благоустрою на території Михайлівсько-Рубежівської сільської ради" здійснює Виконавчий комітет Михайлівсько-Рубежівською сільської ради.


ХІІ. РОЗМІЩЕННЯ ТА УТРИМАННЯ МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ ТА ТИМЧАСОВИХ СПОРУД

12.1. Порядок розміщення та утримання малих архітектурних форм та тимчасових споруд

12.1.1.Розміщення та утримання малих архітектурних форм та тимчасових споруд у місцях, визначених для проведення загальносільських заходів, проводиться згідно з вимогами розпоряджень виконавчого органу сільської ради, в яких обов'язково передбачаються заходи щодо запобігання пошкодженню об'єктів благоустрою, укладання угод на вивезення відходів, забезпечення контролю за організацією постійного прибирання закріплених і прилеглих територій, своєчасного вивезення вмісту контейнерів та урн для сміття, належного утримання туалетів і біотуалетів.

12.1.2.Біля кожної малої архітектурної форми та тимчасової споруди повинно бути зовнішнє штучне освітлення, а також впритул до них твердого покриття вдосконаленого типу завширшки (метрів):

- по всій довжині фасаду (незалежно від конструкції споруди)- 2 м;

- з боку вітрини і службового входу - 1м;

- з боку входу для покупців – 1,5 м.

У разі розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд на відстані більше 2 метрів від тротуару до них з тротуару повинна бути побудована пішохідна доріжка завширшки 1.5 метра.

12.1.3.Біля стаціонарних малих архітектурних форм та тимчасових споруд повинні бути встановлені не менше двох урн для збирання твердих побутових відходів, а також забезпечуватися прибирання прилеглої території не менше 10 м. Власник малої архітектурної форми та тимчасових споруд проводить заходи з озеленення закріпленої для обслуговування території.

12.1.4.Власники (балансоутримувачі) зобов'язані проводити (при необхідності, але не менше одного разу на рік) відновлення зовнішнього вигляду малої архітектурної форми та тимчасової споруди.

12.1.5.Малі архітектурні форми та тимчасові споруди, які розміщені (встановлені або збудовані) без відповідної, оформленої в установленому порядку дозвільної документації, з відхиленням від проекту, вважаються самочинно розміщеними малими архітектурними формами та тимчасовими спорудами і підлягають демонтажу за кошти особи, що здійснила встановлення, у терміни, визначені в приписі Виконавчого комітету Михайлівсько-Рубежівської сільської ради.

Якщо особа, що здійснила самовільне встановлення малих архітектурних форм та тимчасових споруд, не здійснила демонтаж у визначені строки, демонтаж малих архітектурних форм та тимчасових споруд здійснюється в порядку, встановленому п. 12.2 цих Правил.

12.1.6. Забороняється розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд у червоних лініях забудови, охоронних зонах інженерних мереж та за рахунок зелених насаджень, у тому числі за рахунок газонів, квітників тощо, крім випадків, прямо передбачених рішеннями Михайлівсько-Рубежівської сільської ради.

12.2. Порядок демонтажу самовільно встановлених малих архітектурних форм та тимчасових споруд

12.2.1.Демонтаж самовільно встановлених малих архітектурних форм та тимчасових споруд здійснюється в наступному порядку:

Комісія у складі представника Адміністративної комісії по контролю за благоустроєм села Виконавчого комітету Михайлівсько-Рубежівської сільської ради, особи, яка здійснила самовільне встановлення малих архітектурних форм та тимчасових споруд (у разі її присутності), та представника підприємства, яке буде здійснювати демонтаж, перевезення, розвантаження та зберігання малих архітектурних форм та тимчасових споруд і відновлення благоустрою на місці самовільного встановлення малих архітектурних форм та тимчасових споруд - складає акт зовнішнього вигляду, огляду та демонтажу малих архітектурних форм та тимчасових споруд у 3-х примірниках, який містить:

1. Дату, час, адресу розташування малих архітектурних форм та тимчасових споруд і підстави для їх демонтажу.

2.Прізвище, ім'я, по батькові та посади членів комісії.

3.Посаду, місце роботи, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка бере участь у демонтажі та перевезенні малих архітектурних форм та тимчасових споруд.

4.Опис малих архітектурних форм та тимчасових споруд (геометричні параметри, матеріал, наявність підключення до мереж електро - та водопостачання та перелік візуально виявлених недоліків, пошкоджень.

12.2.2.Після складання акта демонтажу малих архітектурних форм та тимчасових споруд вони опечатуються та перевозяться на майданчик тимчасового зберігання, де передаються відповідальній особі під розпис.

12.2.3.Демонтовані малі архітектурні форми та тимчасові споруди видаються власнику або його представнику після оплати ним робіт з демонтажу, перевезення, розвантаження та зберігання малих архітектурних форм та тимчасових споруд, відновленню благоустрою на місці самовільного встановлення малих архітектурних форм та тимчасових споруд згідно з виставленними актами виконаних робіт.


XIII. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛІВ НА ПОРУШЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ, ЇХ ПРИЗУПИНЕННЯ, ПОДОВЖЕННЯ І ЗАКРИТТЯ

13.1. Порядок отримання дозволів на порушення благоустрою.

13.1.1.Відповідно до Закону України "Про благоустрій населених пунктів" дозвіл на тимчасове порушення благоустрою та його відновлення на період виконання земляних і монтажних робіт, пов'язаних з прокладанням, перекладанням, ремонтом, в тому числі ліквідації аварій інженерних мереж і споруд, будівництвом і ремонтом будинків, транспортних магістралей, доріг, площ, інженерних вишукувань, благоустроєм та озелененням територій, надається на підставі письмового звернення замовника (забудовника), в якому повинні бути вказані адреса, назва та характеристика виконуваних робіт. До листа додається заявка установленої форми (інформація про виконавця робіт і замовника).

13.2. Основні види робіт:

13.2.1.Нове будівництво:

- документи на право землекористування;

- дозвіл головного архітектора Києво-Святошинського району;

- буд генплан, погоджений в установленому порядку;

- генплан благоустрою.

13.2.2. Реконструкція та капітальний ремонт будівель і споруд:

- документ на право власності або оренди будинку, споруди;

- розпорядження виконавчого органу щодо капітального ремонту та реконструкції;

- документ на право землекористування;

- дозвіл головного архітектора Києво-Святошинського району;

- буд генплан, погоджений в установленому порядку.

13.2.3. Прокладання, реконструкція та ремонт інженерних мереж:

- план зовнішніх інженерних мереж сільського середовища;

- дозвіл Виконавчого комітету Михайлівсько-Рубежівської сільської ради на виконання робіт на проїзній частині вулиць (при необхідності);

- графік виконання робіт.

13.2.4. Встановлення тимчасових споруд або малих архітектурних форм:

- дозвіл на розміщення тимчасових споруд або малих архітектурних форм, виданий головним архітектором Києво-Святошинського району.

13.2.5.Встановлення ринків, виготовлених збірних конструкцій, які встановлюються без, лаштування заглибленого фундаменту:

- дозвіл на розміщення тимчасових споруд, виданий Виконавчим комітетом Михайлівсько-Рубежівською сільської ради;

13.2.6. Поточний ремонт проїзних частин вулиць, площ, тротуарів, дворових територій:

- генплан в М 1:500 (при наявності) або схема розміщення:

- дефектний акт:

- наказ (довідка) про фінансування.

13.2.7. Благоустрій територій:

- проект благоустрою на топоплані в М 1:500 або схема планування, погоджена та затверджена в установленому порядку:

- розпорядження Сільської ради (для об'єктів, які фінансуються з сільського бюджету);

- будгенплан. погоджений в установленому порядку.

13.2.8.Складування будівельних матеріалів (конструкції, пісок, земля, дров, сіна, соломи і т. п.):

- документ на право землекористування;

- схема складування;

- згода землекористувача;

- перелік матеріалів складування;

- сроки складування.

13.2.9.Інші види робіт, пов'язані з порушенням благоустроєм та його відновленням, визначаються Виконавчим комітетом Михайлівсько-Рубежівської сільської ради.

13.2.10.При порушенні благоустрою у зв'язку з виконанням робіт, на які термін дії дозволу перевищує один місяць, виконавець цих робіт зобов'язаний розмістити на місці робіт інформацію про себе, про термін виконання робіт та порушення благоустрою тощо.

 

XIV. ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРАВИЛ

14.1. Загальні вимоги

14.1.1.Контроль за станом благоустрою села, а також контроль за дотриманням та здійсненням заходів, спрямованих на виконання вимог Закону України "Про благоустрій населених пунктів", цих Правил здійснюється Адміністративною комісією сільської ради, Виконавчим комітетом сільської ради та інспекцією з благоустрою Михайлівсько-Рубежівською сільської ради.

14.1.2.Адміністративна комісія надає методичні рекомендації та координує діяльність всіх підприємств, установ та організацій у сфері благоустрою території села

Адміністративна комісія скликає в установленому порядку наради з питань благоустрою, погоджує плани заходів та вимагає звіти (інформацію з окремих питань благоустрою) про виконані роботи, направляє на розгляд сесії народних депутатів та Виконавчого комітету села.

14.2. Повноваження наглядових та контролюючих органів щодо здійснення контролю за виконанням Правил.

14.2.1.Уповноважені представники Адміністративної комісії мають право залучати спеціалістів структурних підрозділів виконавчого органу, комунальних підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань у сфері благоустрою території села, вносити приписи з вимогою усунення порушень Закону України "Про благоустрій населених пунктів" і цих Правил, складати протоколи про адміністративні правопорушення за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.


XV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГРОМАДЯН ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЗА ПОРУШЕННЯ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ

15.1. Відповідальність

15.1.1. До відповідальності за порушення у сфері благоустрою притягуються особи, винні у:

- порушенні вимог Законів України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення". "Про відходи" та "Про охорону навколишнього природного середовища";

- порушенні встановлених державних стандартів, норм і цих Правил;

- проектуванні об'єктів благоустрою у селі з порушенням вимог Правил забудови та державних будівельних норм;

- порушенні режиму використання й охорони територій та об'єктів рекреаційного призначення;

- самовільному зайнятті території (частини території) об'єкта благоустрою;

- пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів благоустрою:

- знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об'єктів озеленения;

- забрудненні (засміченні) території;

- самовільному наклеюванні оголошень, інформаційно-агітаційних плакатів, реклами, листівок тощо та нанесенні написів, малюнків тощо на об'єктах благоустрою території села;

- неналежному утриманні об'єктів благоустрою, зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення території тощо;

- створюванні умов, які ускладнюють або унеможливлюють прибирання об'єктів та елементів благоустрою.

15.2. Обов'язки та повноваження контролюючого органу:

15.2.1. Якщо під час перевірки виявлені причини та умови, які можуть спричинити порушення благоустрою, посадова особа уповноваженого органу зобов'язана скласти та видати офіційний документ - припис, який є обов'язковим для виконання в термін до трьох діб особами, які є відповідальними за утримання об'єктів благоустрою.

У приписі зазначаються: дата і місце його складання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала припис, відомості про особу, на яку складений припис, та надаються пропозиції щодо усунення причин та умов, які спричиняють порушення благоустрою території.

У разі відмови особи отримати припис в графі "Припис одержав" робиться про це запис.

15.2.2. Особа контролюючого органу, яка під час перевірки об'єкта благоустрою виявила порушення вимог цих Правил, зобов'язана на винну особу скласти протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

При вчиненні однією посадовою чи фізичною особою двох або більше адміністративних правопорушень протокол про вчинення адміністративного правопорушення складається за кожне правопорушення окремо.

У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол:

- відомості про особу правопорушника, місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт. який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є: пояснення правопорушника, інші відомості, необхідні для вирішення справи.

Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.

Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка вчинила адміністративне правопорушення: при наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами.

У разі відмови особи, яка вчинила правопорушення, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, яка вчинила правопорушення, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання.

При складанні протоколу правопорушникові роз'яснюються його права і обов'язки, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення, про що робиться відмітка у протоколі.

У випадках не встановлення особи, винної у скоєнні правопорушення, у протоколі робиться відповідний запис. Особа, яка виявила порушення, здійснює заходи щодо встановлення особи, винної у скоєнні правопорушення, шляхом направлення запитів до правоохоронних органів.

15.2.3.Після складення протоколу, він у п'ятиденний строк надсилається на розгляд до уповноваженого органу.

15.2.4 Справа про адміністративне правопорушення розглядається уповноваженим органом в п'ятнадцятиденний строк з дня отримання протоколу про адміністративне правопорушення.

На засідання адміністративної комісії запрошуються особи, відносно яких складено протокол про адміністративне правопорушення.

15.2.5.За результатами розгляду справи про адміністративне правопорушення адміністративна комісія виносить постанову по справі.

Постанова повинна містити: найменування органу, який виніс постанову, дату розгляду справи; відомості про особу, щодо якої розглядається справа; викладення обставин, установлених при розгляді справи; зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення; прийняте по справі рішення.

15.2.6.Відшкодування майнової шкоди, заподіяної об'єкту благоустрою під час вчинення адміністративного правопорушення, здійснюється у порядку, визначеному у порядку цих Правил.

15.2.7.У відповідності до статті 97 Кодексу України про адміністративні правопорушення Управління державного архітектурно-будівельного контролю виявляє та вживає заходів щодо самовільного будівництва будинків або споруд, а також самовільної зміни архітектурного вигляду будинків або споруд під час їх експлуатації та складає протоколи про адміністративні правопорушення.

15.2.8. Адміністративна комісія здійснює заходи щодо проведення демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на підставі заявок власників, балансоутримувачі об'єктів благоустрою за рахунок коштів сільського бюджету.

15.2.9. У разі виявлення силами Адміністративної комісії самовільно встановлених елементів благоустрою, його власнику вноситься припис з вимогою усунення порушень шляхом проведення демонтажу у триденний термін.

15.2.10.У разі протидії проведенню робіт з елементів благоустрою або примусовою переміщення автотранспортних засобів до винних осіб застосовуються заходи адміністративної, цивільної чи кримінальної відповідальності у відповідності до чинною законодавства.


XVI. ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ,

ЗАПОДІЯНОЇ ОБ'ЄКТАМ БЛАГОУСТРОЮ

16.1.Загальні положення

16.1.1. У разі заподіяння фізичною чи юридичною особою майнової шкоди об'єкту благоустрою під час вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, посадова особа, яка виявила порушення, складає протокол про вчинення особою адміністративного правопорушення, а також повідомляє балансоутримувача про матеріальну шкоду, заподіяну об'єкту благоустрою, та відомості про особу, яка вчинила адміністративне правопорушення.

16.2. Реагування

16.2.1. Посадова особа балансоутримувача терміново вживає заходів до створення комісії щодо визначення відповідної вартості порушеного об'єкта благоустрою (далі - комісія).

До складу комісії включаються представники балансоутримувача та спеціалісти Адміністративної комісії.

Головою комісії призначається представник балансоутримувача об'єкта благоустрою.

Юридична чи фізична особа, винна в пошкодженні чи знищенні об'єкта благоустрою, бере участь в роботі комісії та підписує акт обстеження об'єкта. У випадку відмови підписати акт в ньому робиться відповідний запис.

16.2.2. Комісія проводить обстеження об'єкта благоустрою, встановлює ступінь його пошкодження чи знищення, визначає відновну вартість робіт з його відновлення (відбудови) і складає відповідний акт.

Відновна вартість об'єктів благоустрою визначається порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року N 826 "Про затвердження Порядку визначення відновної вартості об'єктів благоустрою", та згідно з Методикою визначення відновної вартості об'єкта благоустрою, затвердженої наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 26 жовтня 2006 року N 356.

16.2.3. Балансоутримувач зобов'язаний в термін до 10 календарних днів з дня вчинення правопорушення акт разом із копією протоколу про адміністративне правопорушення направити на розгляд відповідних органів згідно з чинним законодавством.

16.2.4.У відповідності до вимог статті 40 Кодексу України про адміністративні правопорушення Адміністративна комісія вирішує питання про відшкодування винною особою майнової шкоди, якщо її сума не перевищує двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Якщо розмір майнової шкоди перевищує рівень двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, то питання вирішується у судовому порядку.

Позовна заява подається до суду власником або балансоутримувачем об'єкта благоустрою.

Крім того, з метою стягнення вартості майнової шкоди, заподіяної елементам та об'єктам благоустрою в результаті проведення робіт без дозволу Адміністративної комісії, які перебувають у власності територіальної громади села, рада може передати повноваження щодо прийняття передбачених законом заходів про стягнення вартості майнової шкоди комунальному підприємству.

Кошти, стягнені за відновлення обєкту благоустрою, перераховуються на рахунок комунального підприємства, яке використовує зазначені кошти на відновлення порушеного благоустрою.

16.2.5. Якщо адміністративна комісія прийняла рішення про відшкодування порушником матеріальної шкоди балансоутримувачу об'єкта благоустрою, визначила розмір, порядок і строки її відшкодування, то порушник зобов'язаний виконати вимоги постанови у 15-денний термін з дня вручення адміністративною комісією чи уповноваженою посадовою особою копії постанови.

16.2.6.Якщо порушником подано на постанову адміністративної комісії скаргу до цієї комісії чи органу. який її створив, і скарга залишилася без задоволення, то порушник зобов'язаний відшкодувати збитки не пізніше, як через 15 календарних днів з дня його повідомлення про залишення скарги без задоволення.

16.2.7.У разі невиконання винною особою вимог постанови адміністративної комісії щодо відшкодування майнової шкоди в установлений 15-денний термін, то зазначена постанова разом із заявою з клопотанням про примусове виконання постанови щодо відшкодування збитків балансоутримувачем об'єкта благоустрою, якому були завдані ці збитки, у 3-місячний термін з дня винесення постанови адміністративною комісією надсилається до державної виконавчої служби за місцезнаходженням юридичної особи, проживанням чи місцем роботи фізичної особи для стягнення збитків у порядку виконавчого провадження.


XVII. ПЕРЕЛІК ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ,НА ОСНОВІ ЯКИХ ДІЮТЬ ПРАВИЛА

17.1. Правила розроблені згідно з Конституцією України. Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні". Законом України "Про благоустрій населених пунктів", іншими законами України та нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у цій сфері.


XVIII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

18.1. Надання в оренду територій, будівель і приміщень не знімає відповідальності з власника (балансоутримувача) за їх технічний та санітарний стан.

18.2. Перелік посадових осіб, уповноважених здійснювати контроль за станом благоустрою в селі, передбачений цими Правилами, визначається виконавчим органом Михайлівсько-Рубежівською сільської ради.

 

Секретар  сільської ради                                                                К.А.Пасюк