Новини сільської ради

11 травень 2017, 17:53

День Європи

У зв’язку з проведенням заходів з нагоди Дня Європи в Україні та враховуючи стратегічний курс України на європейську інтеграцію, сьогодні відбулася урочиста церемонія підняття державного прапора України та прапора Європейського Союзу.


Читати далі
31 жовтень 2016, 13:29

Статут територіальної громади

 

Михайлівсько-Рубежівська сільська рада

Києво-Святошинського району Київської області

 

Восьма чергова сесія VII скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

     04 серпня 2016р.                                                        N _4___

   

     Про затвердження в новій редакції Статуту

     територіальної громади сіл Михайлівки-Рубежівки

     та Забуччя Михайлівсько-Рубежівської сільської ради

     Києво-Святошинського району Київської області

 

        Враховуючи норми Закону України «Про місцеве самоврядування України» в редакції від 25.06.2016 року, набрання чинності Закону України «Про місцеві вибори» №595-VІІІ від 14 липня 2015 року, керуючись ст. 19, п.48 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради,

В И Р І Ш И Л А: 

        1. Затвердити Статут територіальної громади сіл Михайлівки-Рубежівки та Забуччя Михайлівсько-Рубежівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області в новій редакції, що додається.

2. Виконавчому комітету Михайлівсько-Рубежівської сільської ради  провести реєстрацію даного Статуту згідно чинного законодавства.

3. Виконавчому комітету Михайлівсько-Рубежівської сільської ради забезпечити в 10-денний термін оприлюднення даного рішення і Статуту у засобах масової інформації та на  сайті Михайлівсько-Рубежівської сільської ради.

3. Рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення в друкованому засобі масової інформації.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря сільської ради.

 
 

Сільський голова                                         А.С.Помазан

 

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                                 рішенням VIII сесії V1 скликання 

                                                                       Михайлівсько-Рубежівської

                                                сільської ради

                                                                             Києво-Святошинського району

                                                      Київської області

                                                                            №   _4__  від 04.08.2016 року

          

                                                                                     Голова Михайлівсько-Рубежівської

                                                 сільської ради

 _______________________ А.С. Помазан

 

 

СТАТУТ

територіальної громади сіл Михайлівки-Рубежівки та Забуччя

Києво-Святошинського району Київської області

(нова редакція)

 

 

Преамбула

 

          Михайлівсько-Рубежівська  сільська рада - повноважний представник територіальної громади, усвідомлюючи відповідальність перед  Українським народом, Українською державою, попередніми, нинішніми та прийдешніми поколіннями односельчан, проявляючи повагу до людини і громадянина, прав, свобод, честі та гідності членів територіальної громади, піклуючись про зміцнення громадянської злагоди та забезпечення політичної стабільності на території Михайлівсько-Рубежівської сільської ради виконуючи волю територіальної громади щодо забезпечення належного життєвого рівня односельчан та покращення їх добробуту.

           Керуючись положеннями Декларації про державний суверенітет України, Актом проголошення незалежності України, Конституції України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

 

             приймає цей Статут

 

 

 

с. Михайлівка-Рубежівка

2016 рік

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Територіальна громада Михайлівсько-Рубежівської

сільської ради

 

 1. Територіальна громада сіл Михайлівсько-Рубежівської сільської ради Києво-Святошинмького району Київської області є первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій та повноважень.
 2. Територіальна громада сіл Михайлівки-Рубежівки та Забуччя реалізує свої владні повноваження безпосередньо або через органи місцевого самоврядування та їх посадових осіб.
 3. Територіальна громада сіл Михайлівки-Рубежівки та Забуччя має право вирішувати усі питання місцевого значення, які пов'язані з життєдіяльністю членів територіальної громади Михайлівсько-Рубежівської сільської ради, а також розвитком сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя, які віднесені Конституцією та законами України до відання місцевого самоврядування.
 4. Територіальна громада Михайлівсько-Рубежівської сільської ради створює належні умови для діяльності органів самоорганізації населення. 
 5. Територіальна громада сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя сприяє зміцненню  громадської злагоди, забезпеченню прав і свобод людини і громадянина, утворенню у селах Михайлівка-Рубежівка та Забуччя гідних людини умов життя, праці і відпочинку.
 6. Громадяни України, які на законних підставах мешкають на території сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя, реалізують своє   право   на   участь   у   місцевому   самоврядуванні   за   ознакою належності   до територіальної громади сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя, яка визначається без будь-яких обмежень і незалежно  від  їх  раси,  кольору  шкіри,  політичних,  релігійних та  інших переконань, статі,  етнічного та соціального походження, майнового стану, терміну проживання на території сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя, мовної чи іншої ознаки.
 7. Право на участь у прийнятті рішень з питань місцевого самоврядування у селі Михайлівка-Рубежівка та селі Забуччя мають громадяни України, які на законних підставах постійно проживають на території сіл, досягли 18-ти річного віку та мають право голосу.

 

Стаття 2. Статут територіальної громади сіл

Михайлівка-Рубежівка та Забуччя

 

 1. Статут територіальної громади сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя Києво-Святошинського району Київської області (надалі – Статут) приймається сільською радою більшістю депутатів від загального складу ради. Акти органів та посадових осіб сільського самоврядування приймаються у відповідності до законодавства та цього Статуту.

Дія статуту поширюється на всю територію сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя та на всіх осіб, які перебувають на даній території.

Статут відповідає положенням  Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншим Законам України, Указам Президента України і постановам Кабінету Міністрів України.

 1. Внесення змін і доповнень до Статуту та тлумачення його положень може давати лише Михайлівсько-Рубежівська сільська рада. Рішення сільської ради про внесення змін і доповнень до Статуту приймаються більшістю депутатів від загального складу Михайлівсько-Рубежівської сільської ради та згідно з вимогами чинного законодавства.  Тлумачення положень цього Статуту, є обов’язковими для застосування і виконання в межах території  Мхайлівсько-Рубежіської сільської ради.
 2. Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту вносяться до Михайлівсько-Рубежівської сільської ради групою депутатів ради (підписані щонайменше депутатською фракцією, групою), сільським головою або групою жителів в порядку місцевої ініціативи (підписані кількістю жителів, яка становить не менше, ніж кількість членів одного вуличного або будинкового комітету).
 3. Зміни і доповнення до Статуту, які передбачають приведення його у відповідність до положень Конституції та законів України, Указів Президента України та постанов Кабінету Міністрів України, вносяться сільською радою за пропозицією сільського голови в місячний термін після набуття чинності цими актами (або в строки, визначені цими актами).

 

Стаття 3. Адміністративно-територіальний устрій територіальної

громади сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя

 

 1. Територія сільської громади сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя є складовою частиною України.
 2. Територія сільської громади є адміністративно визначена, складається із двох населених пунктів - села Михайлівка-Рубежівка та села Забуччя, і знаходиться в їх адміністративних межах.
 3. Встановлення та зміна меж території сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя встановлюється  обласною радою Київської області відповідно до чинного законодавстваУкраїни.
 4. Територіальна громада сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя є самостійною одиницею місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування в межах визначеної території здійснює територіальна громада, як безпосередньо, так і через відповідні органи та посадових осіб місцевого самоврядування.
 5. Виконавчий  орган Михайлівсько-Рубежівської сільської ради знаходиться за адресою: село Михайлівка-Рубежівка Києво-Святошинського району  Київської області  вулиця Шкільна, 1.

 

Стаття 4. Символіка територіальної громади

сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя

 

 1. Територіальна громада сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя має свою символіку – герб, прапор, положення та порядок використання яких затверджується рішеннями Михайлівсько-Рубежівської сільської ради.
 2. Герб територіальної громади сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя має форму щита, основний колір якого жовто-зелений. Умовно зображення поділено хвилястою лінією, що символізує річку Бучанка, яка ділить його на дві частини: у верхній частині, в кутах, зображено символи садівництва, землеробства, лісництва, а внизу Церква Ахистратига Михаїла, як символ духовності громади села.

Ялинка-символ лісів

Фруктове дерево – символ садівництва

Хвиляста лінія – рілля, символ хліборобства.

 1. Прапор територіальної громади сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя – полотнище блакитно-жовтого кольору з білою полосою посередині із зображенням герба територіальної громади сіл.

 

Стаття 5. Пам'ятні дати територіальної громади

сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя

 1. Пам'ятними датами територіальної громади сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя є: -  21 листопада – День села Михайлівка-Рубежівка
 2. Порядок проведення сільських свят встановлює Михайлівсько-Рубежівська сільська рада.

 

Стаття 6. Відзнаки та почесні звання територіальної громади сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя

 1. Особам, які зробили значний особистий внесок у соціально-економічний
  та культурний розвиток села, може бути присвоєне звання "Почесний
  громадянин села Михайлівка-Рубежівка ", або «Почесний громадянин села Забуччя».
 2. Порядок   присвоєння   звання   "Почесний   громадянин   села Михайлівка-Рубежівка" або «Почесний громадянин села Забуччя» встановлюється Положенням, яке затверджує Михайлівсько-Рубежівська сільська рада.
 3. Михайлівсько-Рубежівська сільська рада може  запроваджувати   інші  почесні   звання  і заохочувальні відзнаки.

Стаття 7. Села-побратими сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя

 1. Села Михайлівка-Рубежівка та Забуччя можуть мати села-побратими. Вибір села-побратима здійснюється за рішенням Михайлівсько-Рубежівської сільської ради на основі двосторонніх угод.

РОЗДІЛ II. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

НА ТЕРИТОРІЇ СІЛ МИХАЙЛІВКА-РУБЕЖІВКА ТА ЗАБУЧЧЯ

 

Стаття 8. Правові засади здійснення народовладдя на території

сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя

 1. Відповідно   до   Конституції   України   народовладдя   на території сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя здійснюється як безпосередньо територіальною громадою сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя, так і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
 2. Організаційно-правові форми здійснення народовладдя на території сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя,  встановлюються  Конституцією,  законами  України,  чинними  міжнародними договорами,  згода  на  обов'язковість  яких  встановлена  Верховною  Радою України та іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 9. Організаційно-правові форми місцевого самоврядування на території сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя

 1. Первинним суб'єктом місцевого самоврядування і носієм усіх його публічних прав є територіальна громада сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя.
 2. Місцеве самоврядування на території сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя здійснюється територіальною громадою Михайлівсько-Рубежівської сільської ради  як безпосередньо, так і через Михайлівсько-Рубежівську сільську  раду, її виконавчий комітет, сільського голову та органи самоорганізації населення.
 3. Система місцевого самоврядування на території сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя включає:

- територіальна громада сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя;

- Михайлівсько-Рубежівська сільська рада;

- Михайлівсько-Рубежівський  сільський  голова;

- виконавчий комітет Михайлівсько-Рубежівської сільської ради;

- органи самоорганізації населення.

 1. Члени територіальної громади сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя мають право в установленному порядку організовувати і брати участь у загальних зборах, ініціювати розгляд у раді будь-якого питання сільського значення, створювати органи територіальної самоорганізації населення, що не суперечить чинному законодавству України.

 

Стаття 10. Форми безпосереднього здійснення місцевого самоврядування на території сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя

 

 1. Територіальна громада Михайлівсько-Рубежівської сільської ради безпосередньо здійснює місцеве самоврядування шляхом проведення:

            -       місцевого референдуму;

            -       виборів сільського голови та депутатів сільської ради;

            -       загальних зборів;

            -       місцевих ініціатив;

            -       громадських слухань.

2.Порядок безпосереднього здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя визначається законами України, цим Статутом та рішеннями Михайлівсько-Рубежівської сільської ради.

 

Стаття 11. Загальні збори

 

 1. Загальні збори в селах Михайлівка-Рубежівка та Забуччя є формою безпосередньої участі членів територіальної громади сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя у вирішенні питань місцевого значення.
 2. Загальні збори громадян, проводяться за місцем проживання та скликаються по будинках, вулицях, кварталах, житлових комплексах, мікрорайонах або інших внутрішньо-сільських територіальних утвореннях з метою:

-          обговорення питання загально сільського значення;

-          обговорення питань, віднесених до відання загально сільських органів сільського самоврядування, які мають важливе значення для відповідних жителів, та подання пропозицій з цих питань;

-          створення органів самоорганізації населення;

-          заслуховування повідомлень та звітів про роботу органів і посадових осіб сільського самоврядування, органів самоорганізації населення;

-          прийняття рішень про участь на громадських засадах жителів села в роботах з благоустрою, у сприянні охорони громадського порядку, збереження житлового фонду, пам’яток історії і культури, наданні допомоги соціально незахищеним членам громади;

-          прийняття рішення про запровадження місцевих зборів на засадах добровільного самооподаткування;

-          прийняття рішення про добровільні внески жителів села на громадські потреби;

-          вирішення інших питань місцевого значення відповідно до чинного законодавства.

 

Стаття 12. Місцеві ініціативи

 

 1. Члени територіальної громади сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя мають право ініціювати розгляд у сільській раді в порядку   місцевої   ініціативи   будь-якого   питання,   віднесеного Конституцією України, законами України та цим Статутом до компетенції  місцевого самоврядування.
 2. Місцева   ініціатива   оформляється   у   вигляді   письмово   викладеної пропозиції про розгляд відповідного питання чи    прийняття певного рішення сільською  радою.
 3. Письмові пропозиції, передані на розгляд сільській раді, повинні бути підписані не менш, ніж 30 членами територіальної громади сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя.
 4. Місцева   ініціатива,   внесена  у  встановленому  порядку   на  розгляд сільської  ради, підлягає обов'язковому розгляду цією радою на відкритому засіданні ради за обов'язковою участю членів ініціативної групи з питань місцевої ініціативи.

 

Стаття 13. Громадські слухання

 

 1. Члени територіальної громади сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя мають право проводити громадські  слухання   -  зустрічатися  з  депутатами  сільської  ради, з сільським головою та іншими посадовими особами місцевого самоврядування Михайлівсько-Рубежівської сільської ради, під час яких вони можуть заслуховувати вказаних осіб, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, які належать до відання місцевого самоврядування на території  Михайлівсько-Рубежівської сільської ради.
 2. Громадські слухання з питань, віднесених до відання сільського голови та сільської  ради, проводяться не рідше одного разу на рік.
 3. На   громадські   слухання,   окрім   ініціаторів   їх   проведення   або   їх представників, можуть запрошуватися депутати відповідного виборчого округу, посадові особи органів місцевого самоврядування, представники органів самоорганізації населення,   сільських осередків політичних партій та громадських організацій, а також керівники підприємств і організацій, якщо їх діяльність пов'язана з питаннями, що обговорюються.
 4. Пропозиції,   які   вносяться   за   результатами   громадських   слухань, підлягають обов'язковому розгляду органами та посадовими особами місцевого самоврядування.
 5. Виконавчий комітет Михайлівсько-Рубежівської сільської ради надає допомогу у підготовці та проведенні громадських слухань.
 6. Про час, місце проведення та питання, які виносяться на громадські слухання, члени територіальної громади Михайлівсько-Рубежівської сільської ради сповіщаються не пізніше як за 10 днів до їх проведення через засоби масової інформації.
 7. Пропозиції за результатами громадських слухань вважаються внесеними, якщо за них проголосувало більше половини учасників відповідних громадських слухань.
 8. Про результати громадських слухань Михайлівсько-Рубежівська сільська рада інформує членів територіальної громади сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя  у десятиденний термін.

 

Стаття 14. Органи самоорганізації населення

Михайлівсько-Рубежівської сільської ради

 

 1. Органи самоорганізації населення є  формою участі  територіальної громади сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя у вирішенні окремих питань місцевого значення.
 2. Ініціатива  в  утворенні  органів  самоорганізації  населення  належить жителям, які на законних підставах проживають на відповідній території в межах сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя.
 3. Органи самоорганізації населення у селах Михайлівка-Рубежівка та Забуччя створюються у формі будинкових, вуличних, квартальних комітетів, комітетів мікрорайону. Жителі мають право створювати й інші органи самоорганізації населення, що не суперечать чинному законодавству.
 4. Всі органи самоорганізації населення територіальної громади сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя, незалежно від розмірів території, на якій вони утворені та здійснюють свою діяльність, мають рівний правовий статус.
 5. Органи самоорганізації населення у селах Михайлівка-Рубежівка та Забуччя сприяють створенню умов для реалізації кожним селянином його невід'ємного права на участь у місцевому самоврядуванні, функціонують у взаємодії з територіальною громадою Михайлівсько-Рубежівської сільської ради, її органами, об'єднаннями громадян, політичними партіями, а також розташованими    на    відповідній    території    підприємствами,    установами, організаціями.
 6. Порядок створення    та діяльність органів самоорганізації населення визначаються Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні",  "Про органи самоорганізації населення", цим Статутом та рішеннями Михайлівсько-Рубежівської сільської ради.
 7. Порядок надання дозволів на створення органів самоорганізації населення та порядок їх реєстрації визначається Михайлівсько-Рубежівською сільською радою відповідно до чинного законодавства України.

 

РОЗДІЛ III. ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ТА ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ МИХАЙЛІВСЬКО-РУБЕЖІВСЬКОЇ

СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

Стаття 15. Михайлівсько-Рубежівська сільська рада

 

 1. Михайлівсько-Рубежівська сільська рада   є    представницьким    органом    місцевого самоврядування на території сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя.
 2. Михайлівсько-Рубежівська сільська рада   є юридичною особою, має власну печатку, рахунок в банку, символіку, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав та нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському та адміністративному суді та мати інші реквізити і повноваження відповідно до чинного законодавства.
 3. Михайлівсько-Рубежівська сільська рада є бюджетною неприбутковою установою відповідно до п.133.4 статті 133 Податкового Кодексу України.
 4. Михайлівсько-Рубежівська сільська рада,  відповідно до статті 25 Закону України "Про місцеве самоврядування   в  Україні",   правомочна  розглядати   і   вирішувати   питання загальної компетенції та відповідно до статті 26 зазначеного Закону вирішувати питання виключної компетенції.
 5. Порядок формування сільської ради визначається статтею  45  Закону України  "Про  місцеве самоврядування в Україні".
 6. Порядок організації і проведення виборів депутатів до Михайлівсько-Рубежівської сільської ради проводиться відповідно до Закону України "Про місцеві вибори".

 

Стаття 16. Михайлівсько-Рубежівський сільський голова

 

 1. Михайлівсько-Рубежівський сільський голова є головною посадовою особою територіальної громади Михайлівсько-Рубежівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області і виконує повноваження, передбачені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".
 2. Михайлівсько-Рубежівський сільський голова обирається територіальною громадою сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на  термін, в порядку, встановленому Законом України "Про місцеві вибори".
 3. Михайлівсько-Рубежівський сільський голова головує на засіданнях сільської ради і очолює    виконавчий    орган    Михайлівсько-Рубежівської сільської  ради.
 4. Михайлівсько-Рубежівський сільський голова призначає на посади та звільняє з посад посадових осіб виконавчого органу Михайлівсько-Рубежівської сільської  ради.
 5. Повноваження Михайлівсько-Рубежівського сільського голови можуть бути достроково припинені в порядку і на умовах, визначених чинним законодавством України.

 

Стаття 17. Сесії Михайлівсько-Рубежівської сільської ради

 

 1. Порядок скликання та робота сесій Михайлівка-Рубежівка та Забуччя сільської ради визначається  Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідним регламентом   Михайлівсько-Рубежівської сільської ради.
 2.  Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" .

 

Стаття 18. Робочі органи  Михайлівсько-Рубежваської сільської ради.

 

 1. Михайлівсько-Рубежівська сільська рада відповідно  до Закону  України  "Про  місцеве самоврядування в Україні" утворює Президію, постійні та тимчасові контрольні комісії   Михайлівсько-Рубежівської сільської ради.
 2. Постійні комісії   Михайлівсько-Рубежівської  сільської ради обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету.
 3. Тимчасові  контрольні  комісії  обираються  з  числа її депутатів  для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування.
 4. Порядок формування, функції та організація роботи постійних комісій, тимчасових контрольних комісій ради та інших робочих органів визначається Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Регламентом Михайлівсько-Рубежівської  сільської ради та відповідними положеннями, що затверджуються радою.

 

Стаття 19. Депутатські групи та фракції Михайлівсько-Рубежівської  сільської ради

 

 1. Для  формування  узгоджених поглядів з питань,  що розглядаються Миайлівсько-Рубежівською сільською радою або входять до її компетенції, депутати, за взаємною згодою, можуть створювати депутатські групи та об'єднуватися за партійною ознакою у фракції.
 2. Депутатські групи та фракції створюються на зборах депутатів, на яких обирається керівник групи або фракції.
 3. Керівник групи або фракції організовує її роботу та представляє її у відносинах з іншими групами, фракціями, відповідною радою, її органами та  посадовими особами.
 4. Створення групи або фракції оформляється протоколом. Протокол про створення   групи,   фракції   і   списки  депутатів,   що   входять   до  їх  складу, підписуються   керівником   депутатської   групи,   фракції   і   передаються   до секретаріату відповідної ради.
 5. Депутат  може бути членом тільки однієї депутатської групи, фракції.
 6. Секретар ради інформує раду про створення депутатської групи та фракції, їх склад з внесенням цієї інформації до протоколу сесії ради.

 

Стаття 20. Секретаріат   Михайлівсько-Рубежівської сільської ради

 

 1. Секретаріат  Михайлівсько-Рубежівської  сільської ради утворюється  радою.   Структура, чисельність та витрати на його утримання встановлюються радою за поданням сільського голови   Михайлівсько-Рубежівської  сільської ради.
 2. Секретаріат здійснює організаційне, інформаційне, правове,  аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів та депутатів.
 3. Секретаріат  Михайлівсько-Рубежівської сільської ради за  посадою   очолює  секретар ради.

 

          Стаття 21. Секретар   Михайлівсько-Рубежівської сільської ради

 

 1. Секретар   Михайлівсько-Рубежівської  сільської ради обирається радою з числа її депутатів і здійснює функції та повноваження, що передбачені ст. 50   Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
 2. За рішенням   Михайлівсько-Рубежівської сільської ради на секретаря Михайлівсько-Рубежівської  сільської ради може покладатися здійснення й інших повноважень з питань, пов'язаних з діяльністю Михайлівсько-Рубежівської  сільської ради та виконавчого комітету.

 

Стаття 22. Депутат   Михайлівсько-Рубежівської сільської ради

 

 1. Повноваження депутата Михайлівсько-Рубежівської сільської ради починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.
 2. Депутат   Михайлівсько-Рубежівської  сільської ради представляє інтереси всієї територіальної громади сіл ради,  має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат Михайлівсько-Рубежівської  сільської ради, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.
 3. Депутат Михайлівсько-Рубежівської сільської ради зобов’язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів, відповідна рада має право звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.
 4. Повноваження депутатів Михайлівсько-Рубежівської  сільської ради, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», законом про статус депутата та іншими законодавчими актами України.   

Стаття 23. Громадські приймальні депутатів

Михайлівсько-Рубежівської сільської ради

 

1. Громадські приймальні депутатів Михайлівсько-Рубежівської  сільської ради утворюються Михайлівсько-Рубежівською  сільською радою з метою допомоги депутатам у виконанні своїх обов'язків. Порядок створення та діяльність громадських приймалень визначаються відповідним положенням, що затверджується Михайлівсько-Рубежівською  сільською радою.

 

Стаття 24. Виконавчий комітет Михайлівсько-Рубежівської сільської ради

 

 1. Михайлівсько-Рубежівська сільська рада має власний виконавчий комітет, який формується та затверджується Михайлівсько-Рубежівською сільською радою і паралельно виконує функції органу державної виконавчої влади.
 2. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним Михайлівсько-Рубежівській  сільській раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
 3. Відділи, управління та інші структурні підрозділи виконавчого комітету   підзвітні   і   підконтрольні   Михайлівсько-Рубежівській  сільській раді   та   підпорядковані Михайлівсько-Рубежівському сільському голові.

 

Стаття 25.  Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування Михайлівсько-Рубежівської сільської ради

 

 1. Михайлівсько-Рубежівська  сільська рада в межах наданих повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.
 2. Рішення Михайлівсько-Рубежівської  сільської ради приймаються на пленарних засіданнях більшістю   депутатів від загального складу ради в порядку, встановленому Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".
 3. Рішення  Михайлівсько-Рубежівської сільської ради нормативно-правового   характеру набирають   чинності   з  дня  їх   офіційного  оприлюднення,   якщо  радою   не встановлено пізніший строк введення цих рішень у дію, і є обов'язковим до виконання на території сільської ради
 4.  Виконавчий комітет сільської  ради в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і підписуються сільським головою.
 5.  У разі незгоди сільського з рішенням виконавчого комітету ради він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд відповідної ради.
 6. Сільський голова в межах своїх повноважень видає розпорядження.
 7.  Рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані відповідною радою.
 8. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.
 9.    Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". Проекти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації" та Закону "Про місцеве самоврядування в Україні".
 10.  Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" .

 

Стаття 26. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування Михайлівсько-Рубежівської сільської ради.

Конфлікт інтересів.

 

 1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування Михайлівсько-Рубежівської  сільської ради несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною  громадою Михайлівсько-Рубежівської  сільської ради, державою, юридичними і фізичними особами.
 2. Притягнення до відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється на підставі Конституції України та чинних законів України.
 3. Територіальна  громада Михайлівсько-Рубежівської  сільської ради в установленому порядку може порушити питання щодо дострокового припинення повноважень органів та посадових осіб  місцевого самоврядування, якщо вони порушують Конституцію України  або   закони   України,   обмежують   права   і   свободи   громадян,   не забезпечують наданих їм законом повноважень.
 4. Порядок   дострокового   припинення   повноважень   органів   місцевого самоврядування    Михайлівсько-Рубежівської  сільської ради та їх   посадових осіб   визначається Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами України.
 5. Спори щодо поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування на території Михайлівсько-Рубежівської  сільської ради, вирішуються в судовому порядку.
 6. Сільський голова, секре
  Читати далі
25 жовтень 2016, 05:58

Закон України "Про безоплатну правову допомогу"

Розмір прожиткового мінімуму станом на 01.11.2016 рік становить 1399 грн.
Читати далі
13 жовтень 2016, 12:26

Про затвердження Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об'єктам нерухомості населених пунктів Михайлівсько-Рубежівської сільської ради

 

Михайлівсько-Рубежівська сільська рада

Києво-Святошинського району Київської області

 

Восьма чергова сесія VII скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

     04 серпня 2016р.                                                        N 3      

    

     Про затвердження Порядку присвоєння

     та зміни поштових адрес об'єктам нерухомості

     населених пунктів Михайлівсько-Рубежівської

     сільської ради Києво-Святошинського району

     Київської області      

 

    

    З метою впорядкування присвоєння поштових адрес об'єктам нерухомості у населених пунктах Михайлівсько-Рубежівської сільської ради Києво - Святошинського району Київської області, відповідно до ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», сесія сільської ради,

В И Р І Ш И Л А: 

        1. Затвердити Порядок присвоєння та зміни поштових адрес об'єктам нрухомості населених пунктів Михайлівсько-Рубежівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області (додаток 1).

2. Виконавчому комітету Михайлівсько-Рубежівської сільської ради забезпечити в 10-денний термін оприлюднення даного рішення у засобах масової інформації та на  сайті Михайлівсько-Рубежівської сільської ради.

3. Рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення в друкованому засобі масової інформації.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря сільської ради та керуючу справами виконкому сільської ради згідно з розподілом обов’язків.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                         А.С.Помазан

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення Михайлівсько-

Рубежівської сільської ради

04 серпня 2016 року № 3

 

Порядок

присвоєння та зміни поштових адрес об'єктам нерухомості

населених пунктів Михайлівсько-Рубежівської сільської ради

Києво-Святошинського району Київської області

 

1.Загальні положення

     1.1.Порядок присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна населених пунктів Михайлівсько-Рубежівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ( далі – Порядок) встановлює на території населених пунктів Михайлівсько-Рубежівської сільської ради  єдиний функціональний механізм надання поштових адрес та закріплює основні принципи присвоєння адрес, їх зміни та анулювання.

   1.2. Порядок діє на території населених пунктів Михайлівсько-Рубежівської сільської ради і є обов’язковим для виконання виконавчим органом Михайлівсько-Рубежівської сільської ради, всіма об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які  постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

     1.3. Назви вулиць, парків, скверів, площ, бульварів у населених пунктах Михайлівсько-Рубежівської сільської ради присвоюються виключно українською мовою.

2. Терміни та поняття

2.1. Відповідно до мети цього Порядку наведені в ньому терміни вживаються в таких значеннях:

- будинок – жила чи нежила будівля;

- власники об’єктів нерухомого майна - юридичні та фізичні особи, у тому числі фізичні особи – підприємці;

- жилий (житловий) будинок - одна будівля капітального типу, призначена для проживання фізичних осіб;

- іменований об’єкт - частина села Михайлівка-Рубежівка та/або села Забуччя, яка має оригінальну назву, що склалася історично, а також садово-городні та гаражні кооперативи;

- квартира - ізольоване помешкання в жилому будинку, призначене для проживання фізичних осіб;

- комплекс нежилих будівель - дві і більше нежилих будівлі виробничого, господарського, соціально-побутового призначення разом із господарськими будівлями та спорудами, інженерними мережами (чи без них), яким надана єдина адреса за однією з вулиць, якщо їх розташування обмежено кількома вулицями, що перехрещуються; корпус - окремий будинок, розташований у межах комплексу нежилих будинків чи домоволодіння;

- нежилий (нежитловий) будинок - одна будівля капітального типу, призначена для інших, ніж проживання фізичних осіб, цілей;

- нерухоме майно – об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх цільового призначення, а також земельні ділянки, призначені для будівництва житлового будинку, господарських будівель і споруд;

- об’єкт нерухомого майна - нерухоме майно, якому відповідно до цього Порядку може бути надана адреса;

- окремі частини будинків – приміщення в будинках, зазначені в правовстановлюючих документах як самостійний об’єкт права власності, у тому числі нежилі приміщення громадського призначення, вбудовані в житлові будинки на першому та цокольному поверхах або прибудовані до жилих будинків, підвали;

- поштова адреса – ідентифікатор об’єкта нерухомого майна;

- приміщення службового, допоміжного та технічного призначення - комори, сараї, вбиральні, трансформаторні, сходові клітини, вестибюлі, позаквартирні коридори, колясочні, вентиляційні камери та інші приміщення, які входять до складу будинків, їх комплексів, домоволодінь, призначені для забезпечення їх експлуатації та обслуговування і не можуть бути самостійними об’єктами права власності;

- садиба (домоволодіння) – житловий будинок з прилеглою до нього земельною ділянкою та належними до нього господарськими будівлями та спорудами (чи без них), яким надана єдина адреса;

- самостійний об’єкт права власності – об’єкт нерухомого майна, визначений у правовстановлюючому документі шляхом присвоєння йому індивідуалізуючої ознаки (перелік будинків, що входять до складу комплексів нежилих будинків чи домоволодінь, найменування приміщень, їх площа, розташування згідно з планом  тощо);

- тимчасова поштова адреса - це адреса, яка використовується для тимчасової ідентифікації земельних ділянок, щодо яких наданий дозвіл на виготовлення документації із землеустрою, з метою розміщення об’єктів містобудування;

-тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту. Тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності може мати закрите приміщення для тимчасового перебування людей (павільйон площею не більше 30 квадратних метрів по зовнішньому контуру) або не мати такого приміщення.

 

3. Розгляд та перелік документів щодо присвоєннята зміни

поштових адрес об’єктам нерухомого майна

3.1. Для присвоєння чи зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна суб’єкти господарювання та фізичні особи звертаються із письмовою заявою на ім'я сільського голови.

3.2. Для присвоєння адреси новоствореним (новозбудованим) об’єктам нерухомості до заяви додаються:

1) копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльностіта статуту підприємства (для  юридичних осіб), паспорта і довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб), посвідчена нотаріально довіреність (для уповноважених осіб);

2) копія документа, що засвідчує право власності на земельну ділянку чи на її користування (з відповідним цільовим призначенням);

3) копія технічного паспорта на об’єкт нерухомості;

4) документ, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам (акт готовності об'єкта до експлуатації, свідоцтво, декларація, сертифікат, довідка про сплату пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури сіл Михайлівсько-Рубежівської сільської ради, тощо);

5) погоджувальні написи районного БТІ та ЦНАПу щодо відсутності зареєстрованого на території Михайлівсько-Рубежівської сільської ради, в тому числі в селі Михайлівка-Рубежівка та селі Забуччя, об'єкта нерухомого майна за запропонованою адресою.

3.3. Для присвоєння тимчасової поштової адреси до заяви додаються:

1) для фізичної особи – копія паспорта;

2) для юридичної особи та фізичної особи - підприємця - копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підриємців;

3) копія рішення Михайлівсько-Рубежівської сільської ради про надання дозволу на виготовлення документації із землеустрою.

3.4. Для присвоєння поштової адреси закінченим реконструкцією об’єктів, в результаті яких утворилися окремі об’єкти нерухомості чи об’єднано декілька об’єктів в один або у випадку поділу об’єкта нерухомості до заяви додаються:

1) копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, статуту підприємства (для  юридичних осіб), паспорта і довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб), посвідчена нотаріально довіреність (для уповноважених осіб);

2) копія документа, що свідчить про прийняття реконструйованого об’єкта в експлуатацію;

3)копія документа, що засвідчує право власності на земельну ділянку чи користування земельною ділянкою;

4) копія правовстановлюючого документа, який підтверджує право власності заявника на об’єкт нерухомого майна;

5)  оновлений технічний паспорт на об’єкт нерухомості;

6) погоджувальні написи районного БТІ та ЦНАПу щодо відсутності зареєстрованого на території Михайлівсько-Рубежівської сільської ради, в тому числі в селі Михайлівка-Рубежівка та селі Забуччя, об'єкта нерухомого майна за запропонованою адресою;

7) довідку щодо необхідності укладання договору про пайову участь у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури сіл Михайлівсько-Рубежівської сільської ради та інформацію про сплату пайової участі;

3.5. Для присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомого майна індивідуальної забудови садибного типу (домоволодіння), утворених у разі поділу чи об’єднання до заяви додаються:

1) копія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, посвідчена нотаріально довіреність (для уповноважених осіб);

2) копія правовстановлюючого документа, який підтверджує право власності заявника на нерухоме майно;

3) копія документа, що  підтверджує  право власності або право користування земельною ділянкою чи рішення органу  місцевого самоврядування про надання земельної ділянки у користування з відповідним цільовим призначенням (за наявності);

4)  оновлений технічний паспорт на об’єкт нерухомості;

5) копія нотаріально посвідченого договору чи рішення суду про поділ чи об’єднання нерухомого майна;

6) копія нотаріально посвідченого договору про поділ земельної ділянки, що перебуває у власності, чи рішення суду про визначення порядку користування земельною ділянкою, будинками,  будівлями та спорудами;

7) погоджувальні написи районного БТІ та ЦНАПу щодо відсутності зареєстрованого на території Михайлівсько-Рубежівської сільської ради, в тому числі в селі Михайлівка-Рубежівка та селі Забуччя, об'єкта нерухомого майна за запропонованою адресою.

Поділ на окремі об’єкти нерухомого майна здійснюється відповідно до законодавства з наданням кожному об’єкту самостійної поштової адреси та повинен відповідати умовам, що передбачені чинними державними будівельними нормами і правилами.

3.6. Розгляд звернень та підготовка проекту рішення виконавчого комітету сільської ради проводиться техніком-архітектором сільської ради  у термін, який з дня отримання звернення не повинен перевищувати 30 календарних днів (у разі наявності всіх документів). За потреби, спеціалістами здійснюється виїзд на місце з метою перевірки відповідності картографічних матеріалів і документів фактичному розташуванню об’єктів нерухомого майна та земельних ділянок.

  При відсутності або неповного комплекту документів, зазначених у пунктах 2-5 цього Порядку технік-архітектор надсилає заявнику письмову відповідь із переліком документів яких не вистачає та вказівкою на кінцевий термін їх подання.

3.7. У разі відсутності підстав передбачених в пункті 3 розділу 4 цього Порядку для присвоєння чи зміни поштової адреси, заявнику надається мотивована письмова відповідь щодо неможливості присвоєння чи зміни поштової адреси.

8. За результатами розгляду звернень на розгляд виконавчого комітету сільської ради ради виноситься проект рішення про присвоєння або зміну поштових адрес об’єктам нерухомого майна.

9. У разі прийняття виконавчим комітетом сільської ради рішення про присвоєння поштових адрес, екземпляр такого рішення чи витяг з нього, надається заявникам протягом 10 днів з моменту прийняття рішення, за їх особистим зверненням. У разі відмови у присвоєнні або зміні поштової адреси, за потреби, заявникам надається відповідь з мотивацією стосовно розгляду звернення.

 

4. Види поштових адрес та особливості їх присвоєння

4.1. Присвоєння та зміна поштових адрес об’єктам нерухомого майна здійснюється шляхом прийняття відповідних рішень виконавчим комітетом сільської ради.

4.2. Підготовка проектів рішень виконавчого комітету сільської ради з метою впорядкування містобудівного кадастру за клопотаннями (заявами) суб’єктів господарювання та фізичних осіб здійснюється техніком-архітектором сільської ради.

4.3. Присвоєння самостійних поштових адрес чи їх зміна допускається об’єктам нерухомого майна: багатоквартирним житловим будинкам, житловим будинкам (садибам), окремим об’єктам, що утворилися в результаті поділу чи об’єднання домоволодінь, адміністративним, громадським, господарським, промисловим та побутовим будівлям і спорудам або їх частинам, об’єктам незавершеного капітального будівництва тощо, розташованим на земельних ділянках, які знаходяться у власності, оренді або постійному користуванні та переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх цільового призначення.

4.4. Не надаються самостійні поштові адреси наступним об’єктам нерухомого майна:

-земельним ділянкам;

-спорудам, які встановлені тимчасово без улаштування фундаменту, в тому числі пересувним;

-дачним та садовим будинкам, садівничим товариствам, окрім випадків, коли сільською радою присвоєні назви вулиць на території, яка відведена для таких товариств;

-окремо розташованим гаражам, автозаправним станціям при відсутності документів про надання земельної ділянки у власність, оренду під капітальне будівництво або постійне користування;

-приміщенням службового, допоміжного та технічного призначення, розташованим у будівлях та житлових будинках, інженерним мережам;

-спорудам в межах червоних ліній вулиць: (крім споруд, що знаходяться по лінії сформованої забудови і не порушують будівельних, санітарних, пожежних норм і не створюють перешкод руху пішоходів і транспорту);

-тимчасовим спорудам для здійснення підприємницької діяльності;

-об’єктам, які відносяться до категорії самочинного будівництва, без наявності оформлених документів відповідно до законодавства та Порядку чи відповідних судових рішень.

4.5. Присвоєння самостійних поштових адрес об’єктам нерухомого майна, які у встановленому законом порядку прийняті в експлуатацію, здійснюється за пропозицією техніка-архітектора на підставі документу, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам (акт готовності об'єкта в експлуатацію, свідоцтво, декларація, сертифікат, та довідки про сплату пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури сіл Михайлівсько-Рубежівської сільської ради).

4.6. Земельним ділянкам, щодо яких наданий дозвіл на виготовлення документації із землеустрою, з метою розміщення об’єктів містобудування, малим архітектурним формам, тимчасовим спорудам для здійснення підприємницької діяльності присвоєння тимчасових поштових адрес здійснюється за пропозицією техніка-архітектора на підставі документації із землеустрою. Після завершення будівництва об’єкта містобудування та прийняття його в експлуатацію тимчасова поштова адреса земельної ділянки, на якій розміщено об’єкт містобудування, анулюється. Власнику об’єкта завершеного будівництва необхідно звернутися до виконавчого комітету сільської ради з заявою про присвоєння самостійної поштової адреси об’єкту нерухомого майна.

4.7. Відповідно до цього Порядку, залежно від виду та особливостей об’єктів нерухомого майна, присвоюються такі види поштових адрес:

1) жилим будинкам, домоволодінням, квартирам, приміщенням, кімнатам і гаражам присвоюється адреса, яка складається з назви вулиці, номера будинку (домоволодіння) та номера квартири (за наявності). Номер будинку (домоволодіння) позначається відповідною арабською цифрою, номер квартири- відповідною арабською цифрою після слова "квартира".

2) нежилим будинкам, їх комплексам, окремим частинам нежилих будинків присвоюється поштова адреса, яка складається з назви вулиці, номера будинку об’єкта нерухомого майна та номера частини об’єкта нерухомого майна (за наявності). Номер об’єкта позначається відповідною арабською цифрою, а номер частини будинку - відповідною арабською цифрою через дріб після номера об’єкта.

4.8. У випадках, коли на відповідній вулиці збудовано нові жилі будинки (домоволодіння), нежилі будинки виробничого, господарського, соціально -побутового та іншого призначення, їх комплекси, і таким об’єктам, виходячи з уже наявної нумерації об’єктів нерухомого майна по вулиці, на якій вони фактично знаходяться, неможливо надати номер, який є цілим числом, такий об’єкт нерухомого майна при наданні поштової адреси позначається номером найближчого об’єкта нерухомого майна по відповідному боку вулиці в бік зменшення з відповідною буквою.

      Приклад:

Повна поштова адреса: вулиця Івана Пулюя, будинок 25-а. Скорочена поштова адреса: вул. І.Пулюя, буд. 25-а.

4.9. У разі, коли у власника об’єкта нерухомого майна на законних підставах виникло право власності на об’єкт нерухомого майна, який знаходився у складі інших об’єктів нерухомого майна, що мали єдину поштову адресу (домоволодіння, комплекс нежилих будинків), то такий об’єкт нерухомого майна позначається номером цього домоволодіння або комплексу нежилих будинків з відповідною арабською цифрою через дріб. Якщо присвоєння поштової адреси окремому будинку, що знаходився у складі домоволодінь, комплексів нежилих будинків і є самостійним об’єктом права власності, за номером, який був наданий домоволодінню або комплексу нежилих будинків, не відповідає фактичному місцю розташування такого будинку, то присвоєння йому поштової адреси здійснюється за назвою тієї вулиці, де він фактично знаходиться, за правилами, встановленими пунктом 4.8 цього Порядку.

    При присвоєнні поштових адрес кільком будинкам, що знаходилися у складі одного домоволодіння, комплексу нежилих будинків і є самостійними об’єктами права власності, букви для позначення номерів відповідних будинків визначаються від а... і нескінченно, виходячи з порядку надходження відповідних заяв власників та розташування майна.

4.10. При присвоєнні поштових адрес окремій частині будинку, який знаходився у складі домоволодінь, комплексів нежилих будинків (пункт 4.9 цього Порядку), номер окремої частини будинку, зазначається арабськими цифрами через дріб після номера відповідного будинку.

     При присвоєнні поштової адреси в порядку, визначеному цим пунктом, кільком окремим частинам одного будинку, цифри для позначення номерів окремих частин будинку визначаються від 1... і далі, виходячи з порядку надходження відповідних заяв власників.

4.11. У разі потреби в присвоєнні самостійної поштової адреси об’єкту нерухомого майна, власник (власники) який (які) набув (набули) права власності на нього (його окрему частину) та звернувся (звернулися) у встановленому порядку до виконавчого комітету сільської ради, поштова адреса присвоюється відповідно до вимог цього Порядку зі збереженням позначень, використаних в поштовій адресі, яка була надана раніше.

4.12. При присвоєнні поштових адрес об’єктам нерухомого майна використовуються наступні типи: вулиця; бульвар; провулок; проспект; площа; проїзд.

   Вулиці зазначаються в адресі таким чином: спочатку вказується один із типів вулиці, а потім її назва.

   Назви нових вулиць, які складаються з імені та прізвища, зазначаються в адресі таким чином: спочатку ім'я, а потім прізвище. Назви нових вулиць, які складаються із звання, ім'я та прізвища, зазначаються в адресі таким чином: спочатку звання, прізвище, а потім ім'я. Номер об'єкта нерухомості позначається відповідною арабською цифрою.

   Наприклад:

Повна поштова адреса: вулиця Івана Пулюя, будинок 27. Скорочена поштова адреса: вул. І. Пулюя, буд. 27.

   Поштові адреси об'єктам нерухомості присвоюються по вулицях з початковою нумерацією від центру міста з непарними номерами, починаючи з 1 по лівій стороні вулиці, і парними номерами, починаючи з 2 - по правій стороні.

   Об'єктам нерухомості, що знаходяться на перетині вулиць різних категорій (категорійність вулиць визначається містобудівною документацією), поштової адреси присвоюється по вулиці більш високої категорії та номер будинку позначається через дріб (з урахуванням нумерації обох сторін вулиці).

    Приклад:

Повна поштова адреса: вулиця Київська, будинок 40/1. Скорочена поштова адреса: вул. Київська, 40/1.

   Об'єктам нерухомості, що знаходяться на перетині вулиць рівних категорій, поштова адреса присвоюється по вулиці, на яку виходить головний фасад. У випадку якщо на перетині вулиць рівнозначних категорій виходять два рівнозначних фасади одного об'єкта нерухомості, поштова адреса присвоюється по вулиці, що йде від центру села.

    Для виділеного із майнового комплексу об'єкта нерухомості, що не має прямого виходу на вулицю (знаходиться у дворі), поштова адреса присвоюється за вулицею та номером поштової адреси цього майнового комплексу з позначенням виділеного об'єкта нерухомості номером корпусу, починаючи з 1 і далі без обмежень.

     Наприклад:

Повна поштова адреса: вулиця Івана Пулюя, будинок 27, корпус 1. Скорочена поштова адреса: вул. І. Пулюя, буд. 27, корп. 1.

      При зміні функціонального призначення окремої частини будівлі, споруди, яка є самостійним об'єктом цивільно-правових відносин та має окремий вхід (вихід), поштова адреса такій частині будівлі, споруди присвоюється шляхом додавання до поштової адреси будівлі, споруди окремого порядкового номера такої частини:

      Наприклад:

Повна поштова адреса: вулиця Івана Пулюя, будинок 27, нежитлове приміщення 2. Скорочена поштова адреса: вул. І. Пулюя, буд. 27 н. п. 2.

      Присвоєння поштової адреси об'єктам нерухомості, що утворюють периметр площі (майдану), проводиться за годинниковою стрілкою, починаючи від вулиці більш високої категорії з боку центру міста. При цьому послідовність номерів будинків на наскрізних вулицях, що примикають до площі (майдану), переривається. У разі якщо кутовий будинок має головний фасад і значну протяжність вздовж вулиці, що примикає, поштова адреса може присвоюватись по вулиці, а не по площі (майдану).

4.13. Земельним ділянкам, щодо яких наданий дозвіл на виготовлення документації із землеустрою, присвоюється тимчасова поштова адреса, враховуючи найменування існуючої вулиці (провулку, проспекту та інше).

    Номер земельної ділянки назначається наступним після суміжного об’єкту нерухомого майна з адресою, що вже існує, або з урахуванням перспективної забудови, враховуючи вимоги цього Порядку.

4.14. В разі вирішення питання щодо проведення виділу, поділу будинковолодіння (комплексу нежилих будівель) суб’єкти господарювання та фізичні особи подають заяву до виконавчого комітету сільської ради про присвоєння окремих поштових адрес даним об’єктам.

4.15. Жилим будинкам, зданим в експлуатацію та розташованим в садівничих товариствах, присвоюється тимчасова поштова адреса згідно цього Порядку.

 

5. Прикінцеві положення

5.1. Поштові адреси об’єктів нерухомого майна та земельних ділянок, розташованих на території сіл Михайлівсько-Рубежівської сільської ради, присвоєні до набранні чинності цього Порядку, зберігаються та можуть бути змінені для приведення у відповідність до цього Порядку за зверненням власника об’єкту.

5.2. У разі звернення власника до уповноважених органів з метою виконання дій з об’єктами нерухомого майна та виявлення невідповідності їх поштової адреси вимогам Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяженьПорядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 року № 1123, власник (користувач) зобов’язаний звернутися з заявою до виконавчого комітету сільської ради щодо зміни поштової адреси.

5.3. Зміна та анулювання поштової адреси відбувається за правилами присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості, визначених цим Порядком. Підставами для зміни, анулювання поштової  адреси є:

-  повне руйнування (ліквідація) самого об’єкта адресації;

- скасування рішення про надання земельної ділянки у власність, користування;

-  поділ об’єкта нерухомості на окремі об’єкти з присвоєнням кожному об’єкту самостійної поштової адреси;

- об’єднання декількох об’єктів нерухомості в один з присвоєнням єдиної поштової адреси.

5.4. Підставою для відмови в присвоєнні чи зміні поштової адреси може бути:

- невідповідність об’єкта пункту 3 розділу 4 цього Порядку;

- порушення вимог державних будівельних норм і правил при поділі (об’єднанні) об’єктів;

- подання заявником недостовірних відомостей;

- подання заявником неповного пакету документів.

5.5. Заяви, повний пакет документів та вся інформація щодо присвоєння поштових адрес зберігається у виконавчому комітеті сільської ради на паперових носіях, та використовується для ведення містобудівного кадастру Михайлівсько-Рубежівської сільської ради.

5.6. Спори з приводу присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомості вирішуються в установленому законодавством порядку.

 

 

 

Сільський голова                                          А.С.Помазан

 

 

Погоджено:

 

Секретар сільської ради                                                 К.А.  Пасюк

Керуюча справами                                                                       Н.М.  Дадіверіна-Перехрестюк

Юрист                                                                                 Т. Г.  Клокун 

Технік-архітектор                                                             Л.М.Свириденко


Читати далі
23 березень 2016, 10:36

Про проведення двомісячника благоустрою

З метою поліпшення стану навколишнього природного середовища, благоустрою населених пунктів сільської ради та прилеглих до них територій
Читати далі
23 березень 2016, 10:14

Про перейменування вулиць

Перейменувати наступні вулиці сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя без зміни поштових номерів житлових будинків, установ та споруд
Читати далі
01 березень 2016, 10:51

Квартирний облік

Керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою упорядкування процедури постановки на квартирний облік громадян, що потребують поліпшення умов проживання», Михайлівсько-Рубежівська сільська рада, - ВИРІШИЛА: 1. Затвердити Положення про квартирний облік при виконкомі Михайлівсько-Рубежівської сільської ради (додається).
Читати далі
29 вересень 2015, 10:32

Інформаційна довідка

Інформація про роботу Михайлівсько-Рубежівської сільської ради та виконавчого комітету На утриманні сільської ради знаходиться:
Читати далі
23 вересень 2015, 12:46

Протокол громадського обговорення

П Р О Т О К О Л громадського обговорення змін до генерального плану, поєднаного з детальними планами території окремих частин села Михайлівка-Рубежівка, Михайлівсько-Рубежівської сільської ради, Києво-Святошинського району Київської області
Читати далі
22 вересень 2015, 08:36

Тридцять сьома сесія VI скликання - Р І Ш Е Н Н Я № 17

Р І Ш Е Н Н Я № 17 Про зміну місця розташування звичайної виборчої дільниці

Читати далі