Статут територіальної громади

 

Михайлівсько-Рубежівська сільська рада

Києво-Святошинського району Київської області

 

Восьма чергова сесія VII скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

     04 серпня 2016р.                                                        N _4___

   

     Про затвердження в новій редакції Статуту

     територіальної громади сіл Михайлівки-Рубежівки

     та Забуччя Михайлівсько-Рубежівської сільської ради

     Києво-Святошинського району Київської області

 

        Враховуючи норми Закону України «Про місцеве самоврядування України» в редакції від 25.06.2016 року, набрання чинності Закону України «Про місцеві вибори» №595-VІІІ від 14 липня 2015 року, керуючись ст. 19, п.48 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради,

В И Р І Ш И Л А: 

        1. Затвердити Статут територіальної громади сіл Михайлівки-Рубежівки та Забуччя Михайлівсько-Рубежівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області в новій редакції, що додається.

2. Виконавчому комітету Михайлівсько-Рубежівської сільської ради  провести реєстрацію даного Статуту згідно чинного законодавства.

3. Виконавчому комітету Михайлівсько-Рубежівської сільської ради забезпечити в 10-денний термін оприлюднення даного рішення і Статуту у засобах масової інформації та на  сайті Михайлівсько-Рубежівської сільської ради.

3. Рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення в друкованому засобі масової інформації.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря сільської ради.

 
 

Сільський голова                                         А.С.Помазан

 

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                                 рішенням VIII сесії V1 скликання 

                                                                       Михайлівсько-Рубежівської

                                                сільської ради

                                                                             Києво-Святошинського району

                                                      Київської області

                                                                            №   _4__  від 04.08.2016 року

          

                                                                                     Голова Михайлівсько-Рубежівської

                                                 сільської ради

 _______________________ А.С. Помазан

 

 

СТАТУТ

територіальної громади сіл Михайлівки-Рубежівки та Забуччя

Києво-Святошинського району Київської області

(нова редакція)

 

 

Преамбула

 

          Михайлівсько-Рубежівська  сільська рада - повноважний представник територіальної громади, усвідомлюючи відповідальність перед  Українським народом, Українською державою, попередніми, нинішніми та прийдешніми поколіннями односельчан, проявляючи повагу до людини і громадянина, прав, свобод, честі та гідності членів територіальної громади, піклуючись про зміцнення громадянської злагоди та забезпечення політичної стабільності на території Михайлівсько-Рубежівської сільської ради виконуючи волю територіальної громади щодо забезпечення належного життєвого рівня односельчан та покращення їх добробуту.

           Керуючись положеннями Декларації про державний суверенітет України, Актом проголошення незалежності України, Конституції України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

 

             приймає цей Статут

 

 

 

с. Михайлівка-Рубежівка

2016 рік

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Територіальна громада Михайлівсько-Рубежівської

сільської ради

 

 1. Територіальна громада сіл Михайлівсько-Рубежівської сільської ради Києво-Святошинмького району Київської області є первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій та повноважень.
 2. Територіальна громада сіл Михайлівки-Рубежівки та Забуччя реалізує свої владні повноваження безпосередньо або через органи місцевого самоврядування та їх посадових осіб.
 3. Територіальна громада сіл Михайлівки-Рубежівки та Забуччя має право вирішувати усі питання місцевого значення, які пов'язані з життєдіяльністю членів територіальної громади Михайлівсько-Рубежівської сільської ради, а також розвитком сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя, які віднесені Конституцією та законами України до відання місцевого самоврядування.
 4. Територіальна громада Михайлівсько-Рубежівської сільської ради створює належні умови для діяльності органів самоорганізації населення. 
 5. Територіальна громада сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя сприяє зміцненню  громадської злагоди, забезпеченню прав і свобод людини і громадянина, утворенню у селах Михайлівка-Рубежівка та Забуччя гідних людини умов життя, праці і відпочинку.
 6. Громадяни України, які на законних підставах мешкають на території сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя, реалізують своє   право   на   участь   у   місцевому   самоврядуванні   за   ознакою належності   до територіальної громади сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя, яка визначається без будь-яких обмежень і незалежно  від  їх  раси,  кольору  шкіри,  політичних,  релігійних та  інших переконань, статі,  етнічного та соціального походження, майнового стану, терміну проживання на території сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя, мовної чи іншої ознаки.
 7. Право на участь у прийнятті рішень з питань місцевого самоврядування у селі Михайлівка-Рубежівка та селі Забуччя мають громадяни України, які на законних підставах постійно проживають на території сіл, досягли 18-ти річного віку та мають право голосу.

 

Стаття 2. Статут територіальної громади сіл

Михайлівка-Рубежівка та Забуччя

 

 1. Статут територіальної громади сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя Києво-Святошинського району Київської області (надалі – Статут) приймається сільською радою більшістю депутатів від загального складу ради. Акти органів та посадових осіб сільського самоврядування приймаються у відповідності до законодавства та цього Статуту.

Дія статуту поширюється на всю територію сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя та на всіх осіб, які перебувають на даній території.

Статут відповідає положенням  Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншим Законам України, Указам Президента України і постановам Кабінету Міністрів України.

 1. Внесення змін і доповнень до Статуту та тлумачення його положень може давати лише Михайлівсько-Рубежівська сільська рада. Рішення сільської ради про внесення змін і доповнень до Статуту приймаються більшістю депутатів від загального складу Михайлівсько-Рубежівської сільської ради та згідно з вимогами чинного законодавства.  Тлумачення положень цього Статуту, є обов’язковими для застосування і виконання в межах території  Мхайлівсько-Рубежіської сільської ради.
 2. Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту вносяться до Михайлівсько-Рубежівської сільської ради групою депутатів ради (підписані щонайменше депутатською фракцією, групою), сільським головою або групою жителів в порядку місцевої ініціативи (підписані кількістю жителів, яка становить не менше, ніж кількість членів одного вуличного або будинкового комітету).
 3. Зміни і доповнення до Статуту, які передбачають приведення його у відповідність до положень Конституції та законів України, Указів Президента України та постанов Кабінету Міністрів України, вносяться сільською радою за пропозицією сільського голови в місячний термін після набуття чинності цими актами (або в строки, визначені цими актами).

 

Стаття 3. Адміністративно-територіальний устрій територіальної

громади сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя

 

 1. Територія сільської громади сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя є складовою частиною України.
 2. Територія сільської громади є адміністративно визначена, складається із двох населених пунктів - села Михайлівка-Рубежівка та села Забуччя, і знаходиться в їх адміністративних межах.
 3. Встановлення та зміна меж території сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя встановлюється  обласною радою Київської області відповідно до чинного законодавстваУкраїни.
 4. Територіальна громада сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя є самостійною одиницею місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування в межах визначеної території здійснює територіальна громада, як безпосередньо, так і через відповідні органи та посадових осіб місцевого самоврядування.
 5. Виконавчий  орган Михайлівсько-Рубежівської сільської ради знаходиться за адресою: село Михайлівка-Рубежівка Києво-Святошинського району  Київської області  вулиця Шкільна, 1.

 

Стаття 4. Символіка територіальної громади

сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя

 

 1. Територіальна громада сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя має свою символіку – герб, прапор, положення та порядок використання яких затверджується рішеннями Михайлівсько-Рубежівської сільської ради.
 2. Герб територіальної громади сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя має форму щита, основний колір якого жовто-зелений. Умовно зображення поділено хвилястою лінією, що символізує річку Бучанка, яка ділить його на дві частини: у верхній частині, в кутах, зображено символи садівництва, землеробства, лісництва, а внизу Церква Ахистратига Михаїла, як символ духовності громади села.

Ялинка-символ лісів

Фруктове дерево – символ садівництва

Хвиляста лінія – рілля, символ хліборобства.

 1. Прапор територіальної громади сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя – полотнище блакитно-жовтого кольору з білою полосою посередині із зображенням герба територіальної громади сіл.

 

Стаття 5. Пам'ятні дати територіальної громади

сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя

 1. Пам'ятними датами територіальної громади сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя є: -  21 листопада – День села Михайлівка-Рубежівка
 2. Порядок проведення сільських свят встановлює Михайлівсько-Рубежівська сільська рада.

 

Стаття 6. Відзнаки та почесні звання територіальної громади сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя

 1. Особам, які зробили значний особистий внесок у соціально-економічний
  та культурний розвиток села, може бути присвоєне звання "Почесний
  громадянин села Михайлівка-Рубежівка ", або «Почесний громадянин села Забуччя».
 2. Порядок   присвоєння   звання   "Почесний   громадянин   села Михайлівка-Рубежівка" або «Почесний громадянин села Забуччя» встановлюється Положенням, яке затверджує Михайлівсько-Рубежівська сільська рада.
 3. Михайлівсько-Рубежівська сільська рада може  запроваджувати   інші  почесні   звання  і заохочувальні відзнаки.

Стаття 7. Села-побратими сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя

 1. Села Михайлівка-Рубежівка та Забуччя можуть мати села-побратими. Вибір села-побратима здійснюється за рішенням Михайлівсько-Рубежівської сільської ради на основі двосторонніх угод.

РОЗДІЛ II. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

НА ТЕРИТОРІЇ СІЛ МИХАЙЛІВКА-РУБЕЖІВКА ТА ЗАБУЧЧЯ

 

Стаття 8. Правові засади здійснення народовладдя на території

сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя

 1. Відповідно   до   Конституції   України   народовладдя   на території сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя здійснюється як безпосередньо територіальною громадою сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя, так і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
 2. Організаційно-правові форми здійснення народовладдя на території сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя,  встановлюються  Конституцією,  законами  України,  чинними  міжнародними договорами,  згода  на  обов'язковість  яких  встановлена  Верховною  Радою України та іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 9. Організаційно-правові форми місцевого самоврядування на території сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя

 1. Первинним суб'єктом місцевого самоврядування і носієм усіх його публічних прав є територіальна громада сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя.
 2. Місцеве самоврядування на території сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя здійснюється територіальною громадою Михайлівсько-Рубежівської сільської ради  як безпосередньо, так і через Михайлівсько-Рубежівську сільську  раду, її виконавчий комітет, сільського голову та органи самоорганізації населення.
 3. Система місцевого самоврядування на території сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя включає:

- територіальна громада сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя;

- Михайлівсько-Рубежівська сільська рада;

- Михайлівсько-Рубежівський  сільський  голова;

- виконавчий комітет Михайлівсько-Рубежівської сільської ради;

- органи самоорганізації населення.

 1. Члени територіальної громади сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя мають право в установленному порядку організовувати і брати участь у загальних зборах, ініціювати розгляд у раді будь-якого питання сільського значення, створювати органи територіальної самоорганізації населення, що не суперечить чинному законодавству України.

 

Стаття 10. Форми безпосереднього здійснення місцевого самоврядування на території сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя

 

 1. Територіальна громада Михайлівсько-Рубежівської сільської ради безпосередньо здійснює місцеве самоврядування шляхом проведення:

            -       місцевого референдуму;

            -       виборів сільського голови та депутатів сільської ради;

            -       загальних зборів;

            -       місцевих ініціатив;

            -       громадських слухань.

2.Порядок безпосереднього здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя визначається законами України, цим Статутом та рішеннями Михайлівсько-Рубежівської сільської ради.

 

Стаття 11. Загальні збори

 

 1. Загальні збори в селах Михайлівка-Рубежівка та Забуччя є формою безпосередньої участі членів територіальної громади сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя у вирішенні питань місцевого значення.
 2. Загальні збори громадян, проводяться за місцем проживання та скликаються по будинках, вулицях, кварталах, житлових комплексах, мікрорайонах або інших внутрішньо-сільських територіальних утвореннях з метою:

-          обговорення питання загально сільського значення;

-          обговорення питань, віднесених до відання загально сільських органів сільського самоврядування, які мають важливе значення для відповідних жителів, та подання пропозицій з цих питань;

-          створення органів самоорганізації населення;

-          заслуховування повідомлень та звітів про роботу органів і посадових осіб сільського самоврядування, органів самоорганізації населення;

-          прийняття рішень про участь на громадських засадах жителів села в роботах з благоустрою, у сприянні охорони громадського порядку, збереження житлового фонду, пам’яток історії і культури, наданні допомоги соціально незахищеним членам громади;

-          прийняття рішення про запровадження місцевих зборів на засадах добровільного самооподаткування;

-          прийняття рішення про добровільні внески жителів села на громадські потреби;

-          вирішення інших питань місцевого значення відповідно до чинного законодавства.

 

Стаття 12. Місцеві ініціативи

 

 1. Члени територіальної громади сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя мають право ініціювати розгляд у сільській раді в порядку   місцевої   ініціативи   будь-якого   питання,   віднесеного Конституцією України, законами України та цим Статутом до компетенції  місцевого самоврядування.
 2. Місцева   ініціатива   оформляється   у   вигляді   письмово   викладеної пропозиції про розгляд відповідного питання чи    прийняття певного рішення сільською  радою.
 3. Письмові пропозиції, передані на розгляд сільській раді, повинні бути підписані не менш, ніж 30 членами територіальної громади сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя.
 4. Місцева   ініціатива,   внесена  у  встановленому  порядку   на  розгляд сільської  ради, підлягає обов'язковому розгляду цією радою на відкритому засіданні ради за обов'язковою участю членів ініціативної групи з питань місцевої ініціативи.

 

Стаття 13. Громадські слухання

 

 1. Члени територіальної громади сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя мають право проводити громадські  слухання   -  зустрічатися  з  депутатами  сільської  ради, з сільським головою та іншими посадовими особами місцевого самоврядування Михайлівсько-Рубежівської сільської ради, під час яких вони можуть заслуховувати вказаних осіб, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, які належать до відання місцевого самоврядування на території  Михайлівсько-Рубежівської сільської ради.
 2. Громадські слухання з питань, віднесених до відання сільського голови та сільської  ради, проводяться не рідше одного разу на рік.
 3. На   громадські   слухання,   окрім   ініціаторів   їх   проведення   або   їх представників, можуть запрошуватися депутати відповідного виборчого округу, посадові особи органів місцевого самоврядування, представники органів самоорганізації населення,   сільських осередків політичних партій та громадських організацій, а також керівники підприємств і організацій, якщо їх діяльність пов'язана з питаннями, що обговорюються.
 4. Пропозиції,   які   вносяться   за   результатами   громадських   слухань, підлягають обов'язковому розгляду органами та посадовими особами місцевого самоврядування.
 5. Виконавчий комітет Михайлівсько-Рубежівської сільської ради надає допомогу у підготовці та проведенні громадських слухань.
 6. Про час, місце проведення та питання, які виносяться на громадські слухання, члени територіальної громади Михайлівсько-Рубежівської сільської ради сповіщаються не пізніше як за 10 днів до їх проведення через засоби масової інформації.
 7. Пропозиції за результатами громадських слухань вважаються внесеними, якщо за них проголосувало більше половини учасників відповідних громадських слухань.
 8. Про результати громадських слухань Михайлівсько-Рубежівська сільська рада інформує членів територіальної громади сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя  у десятиденний термін.

 

Стаття 14. Органи самоорганізації населення

Михайлівсько-Рубежівської сільської ради

 

 1. Органи самоорганізації населення є  формою участі  територіальної громади сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя у вирішенні окремих питань місцевого значення.
 2. Ініціатива  в  утворенні  органів  самоорганізації  населення  належить жителям, які на законних підставах проживають на відповідній території в межах сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя.
 3. Органи самоорганізації населення у селах Михайлівка-Рубежівка та Забуччя створюються у формі будинкових, вуличних, квартальних комітетів, комітетів мікрорайону. Жителі мають право створювати й інші органи самоорганізації населення, що не суперечать чинному законодавству.
 4. Всі органи самоорганізації населення територіальної громади сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя, незалежно від розмірів території, на якій вони утворені та здійснюють свою діяльність, мають рівний правовий статус.
 5. Органи самоорганізації населення у селах Михайлівка-Рубежівка та Забуччя сприяють створенню умов для реалізації кожним селянином його невід'ємного права на участь у місцевому самоврядуванні, функціонують у взаємодії з територіальною громадою Михайлівсько-Рубежівської сільської ради, її органами, об'єднаннями громадян, політичними партіями, а також розташованими    на    відповідній    території    підприємствами,    установами, організаціями.
 6. Порядок створення    та діяльність органів самоорганізації населення визначаються Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні",  "Про органи самоорганізації населення", цим Статутом та рішеннями Михайлівсько-Рубежівської сільської ради.
 7. Порядок надання дозволів на створення органів самоорганізації населення та порядок їх реєстрації визначається Михайлівсько-Рубежівською сільською радою відповідно до чинного законодавства України.

 

РОЗДІЛ III. ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ТА ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ МИХАЙЛІВСЬКО-РУБЕЖІВСЬКОЇ

СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

Стаття 15. Михайлівсько-Рубежівська сільська рада

 

 1. Михайлівсько-Рубежівська сільська рада   є    представницьким    органом    місцевого самоврядування на території сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя.
 2. Михайлівсько-Рубежівська сільська рада   є юридичною особою, має власну печатку, рахунок в банку, символіку, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав та нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському та адміністративному суді та мати інші реквізити і повноваження відповідно до чинного законодавства.
 3. Михайлівсько-Рубежівська сільська рада є бюджетною неприбутковою установою відповідно до п.133.4 статті 133 Податкового Кодексу України.
 4. Михайлівсько-Рубежівська сільська рада,  відповідно до статті 25 Закону України "Про місцеве самоврядування   в  Україні",   правомочна  розглядати   і   вирішувати   питання загальної компетенції та відповідно до статті 26 зазначеного Закону вирішувати питання виключної компетенції.
 5. Порядок формування сільської ради визначається статтею  45  Закону України  "Про  місцеве самоврядування в Україні".
 6. Порядок організації і проведення виборів депутатів до Михайлівсько-Рубежівської сільської ради проводиться відповідно до Закону України "Про місцеві вибори".

 

Стаття 16. Михайлівсько-Рубежівський сільський голова

 

 1. Михайлівсько-Рубежівський сільський голова є головною посадовою особою територіальної громади Михайлівсько-Рубежівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області і виконує повноваження, передбачені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".
 2. Михайлівсько-Рубежівський сільський голова обирається територіальною громадою сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на  термін, в порядку, встановленому Законом України "Про місцеві вибори".
 3. Михайлівсько-Рубежівський сільський голова головує на засіданнях сільської ради і очолює    виконавчий    орган    Михайлівсько-Рубежівської сільської  ради.
 4. Михайлівсько-Рубежівський сільський голова призначає на посади та звільняє з посад посадових осіб виконавчого органу Михайлівсько-Рубежівської сільської  ради.
 5. Повноваження Михайлівсько-Рубежівського сільського голови можуть бути достроково припинені в порядку і на умовах, визначених чинним законодавством України.

 

Стаття 17. Сесії Михайлівсько-Рубежівської сільської ради

 

 1. Порядок скликання та робота сесій Михайлівка-Рубежівка та Забуччя сільської ради визначається  Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідним регламентом   Михайлівсько-Рубежівської сільської ради.
 2.  Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" .

 

Стаття 18. Робочі органи  Михайлівсько-Рубежваської сільської ради.

 

 1. Михайлівсько-Рубежівська сільська рада відповідно  до Закону  України  "Про  місцеве самоврядування в Україні" утворює Президію, постійні та тимчасові контрольні комісії   Михайлівсько-Рубежівської сільської ради.
 2. Постійні комісії   Михайлівсько-Рубежівської  сільської ради обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету.
 3. Тимчасові  контрольні  комісії  обираються  з  числа її депутатів  для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування.
 4. Порядок формування, функції та організація роботи постійних комісій, тимчасових контрольних комісій ради та інших робочих органів визначається Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Регламентом Михайлівсько-Рубежівської  сільської ради та відповідними положеннями, що затверджуються радою.

 

Стаття 19. Депутатські групи та фракції Михайлівсько-Рубежівської  сільської ради

 

 1. Для  формування  узгоджених поглядів з питань,  що розглядаються Миайлівсько-Рубежівською сільською радою або входять до її компетенції, депутати, за взаємною згодою, можуть створювати депутатські групи та об'єднуватися за партійною ознакою у фракції.
 2. Депутатські групи та фракції створюються на зборах депутатів, на яких обирається керівник групи або фракції.
 3. Керівник групи або фракції організовує її роботу та представляє її у відносинах з іншими групами, фракціями, відповідною радою, її органами та  посадовими особами.
 4. Створення групи або фракції оформляється протоколом. Протокол про створення   групи,   фракції   і   списки  депутатів,   що   входять   до  їх  складу, підписуються   керівником   депутатської   групи,   фракції   і   передаються   до секретаріату відповідної ради.
 5. Депутат  може бути членом тільки однієї депутатської групи, фракції.
 6. Секретар ради інформує раду про створення депутатської групи та фракції, їх склад з внесенням цієї інформації до протоколу сесії ради.

 

Стаття 20. Секретаріат   Михайлівсько-Рубежівської сільської ради

 

 1. Секретаріат  Михайлівсько-Рубежівської  сільської ради утворюється  радою.   Структура, чисельність та витрати на його утримання встановлюються радою за поданням сільського голови   Михайлівсько-Рубежівської  сільської ради.
 2. Секретаріат здійснює організаційне, інформаційне, правове,  аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів та депутатів.
 3. Секретаріат  Михайлівсько-Рубежівської сільської ради за  посадою   очолює  секретар ради.

 

          Стаття 21. Секретар   Михайлівсько-Рубежівської сільської ради

 

 1. Секретар   Михайлівсько-Рубежівської  сільської ради обирається радою з числа її депутатів і здійснює функції та повноваження, що передбачені ст. 50   Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
 2. За рішенням   Михайлівсько-Рубежівської сільської ради на секретаря Михайлівсько-Рубежівської  сільської ради може покладатися здійснення й інших повноважень з питань, пов'язаних з діяльністю Михайлівсько-Рубежівської  сільської ради та виконавчого комітету.

 

Стаття 22. Депутат   Михайлівсько-Рубежівської сільської ради

 

 1. Повноваження депутата Михайлівсько-Рубежівської сільської ради починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.
 2. Депутат   Михайлівсько-Рубежівської  сільської ради представляє інтереси всієї територіальної громади сіл ради,  має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат Михайлівсько-Рубежівської  сільської ради, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.
 3. Депутат Михайлівсько-Рубежівської сільської ради зобов’язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів, відповідна рада має право звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.
 4. Повноваження депутатів Михайлівсько-Рубежівської  сільської ради, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», законом про статус депутата та іншими законодавчими актами України.   

Стаття 23. Громадські приймальні депутатів

Михайлівсько-Рубежівської сільської ради

 

1. Громадські приймальні депутатів Михайлівсько-Рубежівської  сільської ради утворюються Михайлівсько-Рубежівською  сільською радою з метою допомоги депутатам у виконанні своїх обов'язків. Порядок створення та діяльність громадських приймалень визначаються відповідним положенням, що затверджується Михайлівсько-Рубежівською  сільською радою.

 

Стаття 24. Виконавчий комітет Михайлівсько-Рубежівської сільської ради

 

 1. Михайлівсько-Рубежівська сільська рада має власний виконавчий комітет, який формується та затверджується Михайлівсько-Рубежівською сільською радою і паралельно виконує функції органу державної виконавчої влади.
 2. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним Михайлівсько-Рубежівській  сільській раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
 3. Відділи, управління та інші структурні підрозділи виконавчого комітету   підзвітні   і   підконтрольні   Михайлівсько-Рубежівській  сільській раді   та   підпорядковані Михайлівсько-Рубежівському сільському голові.

 

Стаття 25.  Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування Михайлівсько-Рубежівської сільської ради

 

 1. Михайлівсько-Рубежівська  сільська рада в межах наданих повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.
 2. Рішення Михайлівсько-Рубежівської  сільської ради приймаються на пленарних засіданнях більшістю   депутатів від загального складу ради в порядку, встановленому Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".
 3. Рішення  Михайлівсько-Рубежівської сільської ради нормативно-правового   характеру набирають   чинності   з  дня  їх   офіційного  оприлюднення,   якщо  радою   не встановлено пізніший строк введення цих рішень у дію, і є обов'язковим до виконання на території сільської ради
 4.  Виконавчий комітет сільської  ради в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і підписуються сільським головою.
 5.  У разі незгоди сільського з рішенням виконавчого комітету ради він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд відповідної ради.
 6. Сільський голова в межах своїх повноважень видає розпорядження.
 7.  Рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані відповідною радою.
 8. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.
 9.    Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". Проекти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації" та Закону "Про місцеве самоврядування в Україні".
 10.  Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" .

 

Стаття 26. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування Михайлівсько-Рубежівської сільської ради.

Конфлікт інтересів.

 

 1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування Михайлівсько-Рубежівської  сільської ради несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною  громадою Михайлівсько-Рубежівської  сільської ради, державою, юридичними і фізичними особами.
 2. Притягнення до відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється на підставі Конституції України та чинних законів України.
 3. Територіальна  громада Михайлівсько-Рубежівської  сільської ради в установленому порядку може порушити питання щодо дострокового припинення повноважень органів та посадових осіб  місцевого самоврядування, якщо вони порушують Конституцію України  або   закони   України,   обмежують   права   і   свободи   громадян,   не забезпечують наданих їм законом повноважень.
 4. Порядок   дострокового   припинення   повноважень   органів   місцевого самоврядування    Михайлівсько-Рубежівської  сільської ради та їх   посадових осіб   визначається Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами України.
 5. Спори щодо поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування на території Михайлівсько-Рубежівської  сільської ради, вирішуються в судовому порядку.
 6. Сільський голова, секретар, депутат сільської ради, заступник голови  бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.
 7. Здійснення контролю за дотриманням вимог частини першої цієї статті, надання зазначеним у ній особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію, визначену радою.

Примітка. Терміни "реальний конфлікт інтересів", " потенційний конфлікт інтересів", "неправомірна вигода", "подарунок" вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції".

 

РОЗДІЛ IV. МАТЕРІАЛЬНА І ФІНАНСОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ МИХАЙЛІВСЬКО-РУБЕЖІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

Стаття 27. Комунальна власність територіальної громади

 Михайлівсько-Рубежівської сільської ради

 

 1. Відповідно до Конституції України та чинного законодавства України територіальній громаді Михайлівсько-Рубежівської сільської ради належить право власності на рухоме і  нерухоме майно, що знаходиться в комунальній власності, доходи сільського бюджету, а також майнові права, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності.
 2. Михайлівсько-Рубежівська сільська рада від імені та в інтересах територіальної громади Михайлівсько-Рубежівської сільської ради відповідно до чинного законодавства України   володіє, користується та розпоряджається об'єктами права комунальної власності, в тому числі може передавати об'єкти  права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, передавати в заставу.
 3. Доцільність, порядок та умови відчуження об'єктів права комунальної власності визначаються Михайлівсько-Рубежівською  сільською радою відповідно до законодавства.
 4. Об'єкти  права  комунальної  власності  не  можуть  бути  вилучені  із власності територіальної громади Михайлівсько-Рубежівської  сільської ради і передані іншим суб'єктам права власності без згоди   територіальної громади Михайлівсько-Рубежівської сільської ради або відповідного рішення ради, за винятком випадків, передбачених законом.
 5.  Михайлівсько-Рубежівська сільська рада  може  ініціювати передачу майна  територіальної громади  району  до власності територіальних громад.

 

                

Стаття 28. Право власності на землю територіальної громади

Михайлівсько-Рубежівської сільської ради

 

 1. Відповідно до Земельного кодексу України у комунальній власності територіальної громади Михайлівсько-Рубежівської сільської ради перебувають усі землі в межах Михайлівсько-Рубежівської  сільської ради, крім земель приватної та державної власності, право комунальної власності територіальної громади Михайлівсько-Рубежівської сільської ради на які посвідчено відповідними державними актами.
 2. Набуття права на землю територіальною громадою Михайлівсько-Рубежівської  сільської ради та передача землі з комунальної власності державі, юридичним та фізичним особам здійснюється Михайлівсько-Рубежівською  сільською радою в порядку та на умовах, визначених Земельним кодексом України.

 

Стаття 29.    Планування та забудова території Михайлівсько-

Рубежівської сільської ради

 

 1. Михайлівсько-Рубежівська сільська рада відповідно до чинного законодавства вирішує питання планування, забудови та іншого використання території Михайлівсько-Рубежівської  сільської ради шляхом розробки та затвердження генерального плану, детального плану, місцевих правил забудови, проектів забудови, проектів розподілу території мікрорайону та кварталу.
 2. При плануванні та забудові території Михайлівсько-Рубежівська  сільська рада враховує державні, громадські та приватні інтереси.
 3. Дозволи на будівництво об'єктів на території  Михайлівсько-Рубежівської  сільської ради надаються виконавчим комітетом в порядку, визначеному чинним законодавством України та рішеннями Михайлівсько-Рубежівської  сільської ради

 

Стаття 30. Управління об'єктами державної власності на території Михайлівсько-Рубежівської сільської ради

 

 1. В  управлінні  органів  місцевого  самоврядування  Михайлівсько-Рубежівської  сільської ради можуть перебувати об'єкти державної власності, передані їм в установленому законом порядку.   Виконавчий комітет  в   межах,   визначених Конституцією України і законами України, здійснює державний контроль за збереженням і раціональним використанням державного майна, переданого в управління органам місцевого самоврядування Михайлівсько-Рубежівської  сільської ради.

 

Стаття 31. Бюджет Михайлівсько-Рубежівської сільської ради

 

 1. Бюджет Михайлівсько-Рубежівської  сільської ради -   план формування та використання фінансових ресурсів для  забезпечення  завдань  і  функцій,  які  здійснюються  органами місцевого самоврядування та державної влади протягом бюджетного періоду.

 

 1. Бюджет Михайлівсько-Рубежівської  сільської ради містить в собі надходження і витрати на виконання повноважень місцевого самоврядування. Ці надходження і витрати складають єдиний баланс бюджету.
 2. Доходи сільського бюджету формується за рахунок власних та закріплених доходів,  у відповідності до Закону України "Про державний  бюджет", що діє на території  на період діючого року
 3. Доходи сільського бюджету зараховуються до загального або спеціального фонду сільського бюджету відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України.
 4. У складі надходжень спеціального фонду сільського бюджету виділяються надходження бюджету розвитку, які формуються відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.
 5. 6.      Видатки, їх розмір і цільове спрямування визначаються відповідними рішеннями про сільський бюджет;
 6. Сільська рада та її виконавчі органи самостійно розпоряджаються коштами відповідного бюджету, визначають напрями їх використання.
 7. Видатки сільського бюджету здійснюються із загального та спеціального фондів бюджету відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України.
 8.  У складі витрат спеціального фонду сільського бюджету виділяються витрати бюджету розвитку.
 9.  Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм соціально-економічного розвитку відповідної території, пов'язаної із здійсненням інвестиційної діяльності, здійснення інших заходів, пов'язаних з розширеним відтворенням, а також на погашення сільського боргу за наявності.
 10.  Перевищення залишку коштів загального фонду сільського бюджету над оборотним залишком бюджетних коштів на кінець бюджетного періоду становить вільний залишок коштів сільського бюджету, який використовується на проведення витрат місцевогосільського бюджету згідно із змінами до рішення про сільський бюджет.

 

Стаття 32. Місцеві податки і збори на території Михайлівсько-

Рубежівської сільської ради

 

 1. Михайлівсько-Рубежівська сільська рада може встановлювати, відповідно до законодавства України,   місцеві податки і збори, визначати їх розміри, порядок стягнення та надавати пільги окремим категоріям платників.
 2. Кошти від місцевих податків і зборів зараховуються до бюджету села. 

 

РОЗДІЛ V. ОХОРОНА ПРАВОПОРЯДКУ ТА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ НА ТЕРИТОРІХ МИХАЙЛІВСЬКО-РУБЕЖІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

Стаття 33.     Охорона правопорядку на території Михайлівсько-

Рубежівської сільської ради

 

 1. Охорона правопорядку на території Михайлівсько-Рубежівської сільської ради здійснюється національною поліцією та іншими правоохоронними органами відповідно до їх компетенції, визначеної чинним законодавством України.
 2. Михайлівсько-Рубежівська сільська рада може створювати   відповідно   до   закону поліцією, яка утримується за рахунок коштів сільського бюджету, або укладати в установленому законом порядку договори з відповідними організаціями на патрулювання території сіл Михайлівка-Рубежівка та Забучч.

 

Стаття 34.   Охорона культурної спадщини на території

Михайлівсько-Рубежівської сільської ради

 

 1. Культурна спадщина на території Михайлівсько-Рубежівської сільської ради - сукупність успадкованих людством від попередніх поколінь об'єктів культурної спадщини.

Об'єктами культурної спадщини відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщини" є місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їхні частини, пов'язані з ними території чи водні об'єкти, інші природні,  або створені людиною об'єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з антропологічного, археологічного, естетичного, етнографічного, історичного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність.

 1. Охорону культурної спадщини на території Михайлівсько-Рубежівської сільської ради,  забезпечують органи охорони культурної спадщини місцевого самоврядування в порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

Стаття 35. Заключні положення

   

       1.   Статут Територіальної громади прийнято Михайлівсько-Рубежівською сільською радою  04 серпня 2016 року.

       2.   Статут є постійно діючим актом і не підлягає перезатвердженню новообраним складом ради.

       3.  Статут підлягає реєстрації в установленому законом порядку і набуває чинності з  моменту реєстрації .