Про затвердження Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об'єктам нерухомості населених пунктів Михайлівсько-Рубежівської сільської ради

 

Михайлівсько-Рубежівська сільська рада

Києво-Святошинського району Київської області

 

Восьма чергова сесія VII скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

     04 серпня 2016р.                                                        N 3      

    

     Про затвердження Порядку присвоєння

     та зміни поштових адрес об'єктам нерухомості

     населених пунктів Михайлівсько-Рубежівської

     сільської ради Києво-Святошинського району

     Київської області      

 

    

    З метою впорядкування присвоєння поштових адрес об'єктам нерухомості у населених пунктах Михайлівсько-Рубежівської сільської ради Києво - Святошинського району Київської області, відповідно до ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», сесія сільської ради,

В И Р І Ш И Л А: 

        1. Затвердити Порядок присвоєння та зміни поштових адрес об'єктам нрухомості населених пунктів Михайлівсько-Рубежівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області (додаток 1).

2. Виконавчому комітету Михайлівсько-Рубежівської сільської ради забезпечити в 10-денний термін оприлюднення даного рішення у засобах масової інформації та на  сайті Михайлівсько-Рубежівської сільської ради.

3. Рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення в друкованому засобі масової інформації.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря сільської ради та керуючу справами виконкому сільської ради згідно з розподілом обов’язків.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                         А.С.Помазан

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення Михайлівсько-

Рубежівської сільської ради

04 серпня 2016 року № 3

 

Порядок

присвоєння та зміни поштових адрес об'єктам нерухомості

населених пунктів Михайлівсько-Рубежівської сільської ради

Києво-Святошинського району Київської області

 

1.Загальні положення

     1.1.Порядок присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна населених пунктів Михайлівсько-Рубежівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ( далі – Порядок) встановлює на території населених пунктів Михайлівсько-Рубежівської сільської ради  єдиний функціональний механізм надання поштових адрес та закріплює основні принципи присвоєння адрес, їх зміни та анулювання.

   1.2. Порядок діє на території населених пунктів Михайлівсько-Рубежівської сільської ради і є обов’язковим для виконання виконавчим органом Михайлівсько-Рубежівської сільської ради, всіма об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які  постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

     1.3. Назви вулиць, парків, скверів, площ, бульварів у населених пунктах Михайлівсько-Рубежівської сільської ради присвоюються виключно українською мовою.

2. Терміни та поняття

2.1. Відповідно до мети цього Порядку наведені в ньому терміни вживаються в таких значеннях:

- будинок – жила чи нежила будівля;

- власники об’єктів нерухомого майна - юридичні та фізичні особи, у тому числі фізичні особи – підприємці;

- жилий (житловий) будинок - одна будівля капітального типу, призначена для проживання фізичних осіб;

- іменований об’єкт - частина села Михайлівка-Рубежівка та/або села Забуччя, яка має оригінальну назву, що склалася історично, а також садово-городні та гаражні кооперативи;

- квартира - ізольоване помешкання в жилому будинку, призначене для проживання фізичних осіб;

- комплекс нежилих будівель - дві і більше нежилих будівлі виробничого, господарського, соціально-побутового призначення разом із господарськими будівлями та спорудами, інженерними мережами (чи без них), яким надана єдина адреса за однією з вулиць, якщо їх розташування обмежено кількома вулицями, що перехрещуються; корпус - окремий будинок, розташований у межах комплексу нежилих будинків чи домоволодіння;

- нежилий (нежитловий) будинок - одна будівля капітального типу, призначена для інших, ніж проживання фізичних осіб, цілей;

- нерухоме майно – об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх цільового призначення, а також земельні ділянки, призначені для будівництва житлового будинку, господарських будівель і споруд;

- об’єкт нерухомого майна - нерухоме майно, якому відповідно до цього Порядку може бути надана адреса;

- окремі частини будинків – приміщення в будинках, зазначені в правовстановлюючих документах як самостійний об’єкт права власності, у тому числі нежилі приміщення громадського призначення, вбудовані в житлові будинки на першому та цокольному поверхах або прибудовані до жилих будинків, підвали;

- поштова адреса – ідентифікатор об’єкта нерухомого майна;

- приміщення службового, допоміжного та технічного призначення - комори, сараї, вбиральні, трансформаторні, сходові клітини, вестибюлі, позаквартирні коридори, колясочні, вентиляційні камери та інші приміщення, які входять до складу будинків, їх комплексів, домоволодінь, призначені для забезпечення їх експлуатації та обслуговування і не можуть бути самостійними об’єктами права власності;

- садиба (домоволодіння) – житловий будинок з прилеглою до нього земельною ділянкою та належними до нього господарськими будівлями та спорудами (чи без них), яким надана єдина адреса;

- самостійний об’єкт права власності – об’єкт нерухомого майна, визначений у правовстановлюючому документі шляхом присвоєння йому індивідуалізуючої ознаки (перелік будинків, що входять до складу комплексів нежилих будинків чи домоволодінь, найменування приміщень, їх площа, розташування згідно з планом  тощо);

- тимчасова поштова адреса - це адреса, яка використовується для тимчасової ідентифікації земельних ділянок, щодо яких наданий дозвіл на виготовлення документації із землеустрою, з метою розміщення об’єктів містобудування;

-тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту. Тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності може мати закрите приміщення для тимчасового перебування людей (павільйон площею не більше 30 квадратних метрів по зовнішньому контуру) або не мати такого приміщення.

 

3. Розгляд та перелік документів щодо присвоєннята зміни

поштових адрес об’єктам нерухомого майна

3.1. Для присвоєння чи зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна суб’єкти господарювання та фізичні особи звертаються із письмовою заявою на ім'я сільського голови.

3.2. Для присвоєння адреси новоствореним (новозбудованим) об’єктам нерухомості до заяви додаються:

1) копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльностіта статуту підприємства (для  юридичних осіб), паспорта і довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб), посвідчена нотаріально довіреність (для уповноважених осіб);

2) копія документа, що засвідчує право власності на земельну ділянку чи на її користування (з відповідним цільовим призначенням);

3) копія технічного паспорта на об’єкт нерухомості;

4) документ, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам (акт готовності об'єкта до експлуатації, свідоцтво, декларація, сертифікат, довідка про сплату пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури сіл Михайлівсько-Рубежівської сільської ради, тощо);

5) погоджувальні написи районного БТІ та ЦНАПу щодо відсутності зареєстрованого на території Михайлівсько-Рубежівської сільської ради, в тому числі в селі Михайлівка-Рубежівка та селі Забуччя, об'єкта нерухомого майна за запропонованою адресою.

3.3. Для присвоєння тимчасової поштової адреси до заяви додаються:

1) для фізичної особи – копія паспорта;

2) для юридичної особи та фізичної особи - підприємця - копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підриємців;

3) копія рішення Михайлівсько-Рубежівської сільської ради про надання дозволу на виготовлення документації із землеустрою.

3.4. Для присвоєння поштової адреси закінченим реконструкцією об’єктів, в результаті яких утворилися окремі об’єкти нерухомості чи об’єднано декілька об’єктів в один або у випадку поділу об’єкта нерухомості до заяви додаються:

1) копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, статуту підприємства (для  юридичних осіб), паспорта і довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб), посвідчена нотаріально довіреність (для уповноважених осіб);

2) копія документа, що свідчить про прийняття реконструйованого об’єкта в експлуатацію;

3)копія документа, що засвідчує право власності на земельну ділянку чи користування земельною ділянкою;

4) копія правовстановлюючого документа, який підтверджує право власності заявника на об’єкт нерухомого майна;

5)  оновлений технічний паспорт на об’єкт нерухомості;

6) погоджувальні написи районного БТІ та ЦНАПу щодо відсутності зареєстрованого на території Михайлівсько-Рубежівської сільської ради, в тому числі в селі Михайлівка-Рубежівка та селі Забуччя, об'єкта нерухомого майна за запропонованою адресою;

7) довідку щодо необхідності укладання договору про пайову участь у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури сіл Михайлівсько-Рубежівської сільської ради та інформацію про сплату пайової участі;

3.5. Для присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомого майна індивідуальної забудови садибного типу (домоволодіння), утворених у разі поділу чи об’єднання до заяви додаються:

1) копія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, посвідчена нотаріально довіреність (для уповноважених осіб);

2) копія правовстановлюючого документа, який підтверджує право власності заявника на нерухоме майно;

3) копія документа, що  підтверджує  право власності або право користування земельною ділянкою чи рішення органу  місцевого самоврядування про надання земельної ділянки у користування з відповідним цільовим призначенням (за наявності);

4)  оновлений технічний паспорт на об’єкт нерухомості;

5) копія нотаріально посвідченого договору чи рішення суду про поділ чи об’єднання нерухомого майна;

6) копія нотаріально посвідченого договору про поділ земельної ділянки, що перебуває у власності, чи рішення суду про визначення порядку користування земельною ділянкою, будинками,  будівлями та спорудами;

7) погоджувальні написи районного БТІ та ЦНАПу щодо відсутності зареєстрованого на території Михайлівсько-Рубежівської сільської ради, в тому числі в селі Михайлівка-Рубежівка та селі Забуччя, об'єкта нерухомого майна за запропонованою адресою.

Поділ на окремі об’єкти нерухомого майна здійснюється відповідно до законодавства з наданням кожному об’єкту самостійної поштової адреси та повинен відповідати умовам, що передбачені чинними державними будівельними нормами і правилами.

3.6. Розгляд звернень та підготовка проекту рішення виконавчого комітету сільської ради проводиться техніком-архітектором сільської ради  у термін, який з дня отримання звернення не повинен перевищувати 30 календарних днів (у разі наявності всіх документів). За потреби, спеціалістами здійснюється виїзд на місце з метою перевірки відповідності картографічних матеріалів і документів фактичному розташуванню об’єктів нерухомого майна та земельних ділянок.

  При відсутності або неповного комплекту документів, зазначених у пунктах 2-5 цього Порядку технік-архітектор надсилає заявнику письмову відповідь із переліком документів яких не вистачає та вказівкою на кінцевий термін їх подання.

3.7. У разі відсутності підстав передбачених в пункті 3 розділу 4 цього Порядку для присвоєння чи зміни поштової адреси, заявнику надається мотивована письмова відповідь щодо неможливості присвоєння чи зміни поштової адреси.

8. За результатами розгляду звернень на розгляд виконавчого комітету сільської ради ради виноситься проект рішення про присвоєння або зміну поштових адрес об’єктам нерухомого майна.

9. У разі прийняття виконавчим комітетом сільської ради рішення про присвоєння поштових адрес, екземпляр такого рішення чи витяг з нього, надається заявникам протягом 10 днів з моменту прийняття рішення, за їх особистим зверненням. У разі відмови у присвоєнні або зміні поштової адреси, за потреби, заявникам надається відповідь з мотивацією стосовно розгляду звернення.

 

4. Види поштових адрес та особливості їх присвоєння

4.1. Присвоєння та зміна поштових адрес об’єктам нерухомого майна здійснюється шляхом прийняття відповідних рішень виконавчим комітетом сільської ради.

4.2. Підготовка проектів рішень виконавчого комітету сільської ради з метою впорядкування містобудівного кадастру за клопотаннями (заявами) суб’єктів господарювання та фізичних осіб здійснюється техніком-архітектором сільської ради.

4.3. Присвоєння самостійних поштових адрес чи їх зміна допускається об’єктам нерухомого майна: багатоквартирним житловим будинкам, житловим будинкам (садибам), окремим об’єктам, що утворилися в результаті поділу чи об’єднання домоволодінь, адміністративним, громадським, господарським, промисловим та побутовим будівлям і спорудам або їх частинам, об’єктам незавершеного капітального будівництва тощо, розташованим на земельних ділянках, які знаходяться у власності, оренді або постійному користуванні та переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх цільового призначення.

4.4. Не надаються самостійні поштові адреси наступним об’єктам нерухомого майна:

-земельним ділянкам;

-спорудам, які встановлені тимчасово без улаштування фундаменту, в тому числі пересувним;

-дачним та садовим будинкам, садівничим товариствам, окрім випадків, коли сільською радою присвоєні назви вулиць на території, яка відведена для таких товариств;

-окремо розташованим гаражам, автозаправним станціям при відсутності документів про надання земельної ділянки у власність, оренду під капітальне будівництво або постійне користування;

-приміщенням службового, допоміжного та технічного призначення, розташованим у будівлях та житлових будинках, інженерним мережам;

-спорудам в межах червоних ліній вулиць: (крім споруд, що знаходяться по лінії сформованої забудови і не порушують будівельних, санітарних, пожежних норм і не створюють перешкод руху пішоходів і транспорту);

-тимчасовим спорудам для здійснення підприємницької діяльності;

-об’єктам, які відносяться до категорії самочинного будівництва, без наявності оформлених документів відповідно до законодавства та Порядку чи відповідних судових рішень.

4.5. Присвоєння самостійних поштових адрес об’єктам нерухомого майна, які у встановленому законом порядку прийняті в експлуатацію, здійснюється за пропозицією техніка-архітектора на підставі документу, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам (акт готовності об'єкта в експлуатацію, свідоцтво, декларація, сертифікат, та довідки про сплату пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури сіл Михайлівсько-Рубежівської сільської ради).

4.6. Земельним ділянкам, щодо яких наданий дозвіл на виготовлення документації із землеустрою, з метою розміщення об’єктів містобудування, малим архітектурним формам, тимчасовим спорудам для здійснення підприємницької діяльності присвоєння тимчасових поштових адрес здійснюється за пропозицією техніка-архітектора на підставі документації із землеустрою. Після завершення будівництва об’єкта містобудування та прийняття його в експлуатацію тимчасова поштова адреса земельної ділянки, на якій розміщено об’єкт містобудування, анулюється. Власнику об’єкта завершеного будівництва необхідно звернутися до виконавчого комітету сільської ради з заявою про присвоєння самостійної поштової адреси об’єкту нерухомого майна.

4.7. Відповідно до цього Порядку, залежно від виду та особливостей об’єктів нерухомого майна, присвоюються такі види поштових адрес:

1) жилим будинкам, домоволодінням, квартирам, приміщенням, кімнатам і гаражам присвоюється адреса, яка складається з назви вулиці, номера будинку (домоволодіння) та номера квартири (за наявності). Номер будинку (домоволодіння) позначається відповідною арабською цифрою, номер квартири- відповідною арабською цифрою після слова "квартира".

2) нежилим будинкам, їх комплексам, окремим частинам нежилих будинків присвоюється поштова адреса, яка складається з назви вулиці, номера будинку об’єкта нерухомого майна та номера частини об’єкта нерухомого майна (за наявності). Номер об’єкта позначається відповідною арабською цифрою, а номер частини будинку - відповідною арабською цифрою через дріб після номера об’єкта.

4.8. У випадках, коли на відповідній вулиці збудовано нові жилі будинки (домоволодіння), нежилі будинки виробничого, господарського, соціально -побутового та іншого призначення, їх комплекси, і таким об’єктам, виходячи з уже наявної нумерації об’єктів нерухомого майна по вулиці, на якій вони фактично знаходяться, неможливо надати номер, який є цілим числом, такий об’єкт нерухомого майна при наданні поштової адреси позначається номером найближчого об’єкта нерухомого майна по відповідному боку вулиці в бік зменшення з відповідною буквою.

      Приклад:

Повна поштова адреса: вулиця Івана Пулюя, будинок 25-а. Скорочена поштова адреса: вул. І.Пулюя, буд. 25-а.

4.9. У разі, коли у власника об’єкта нерухомого майна на законних підставах виникло право власності на об’єкт нерухомого майна, який знаходився у складі інших об’єктів нерухомого майна, що мали єдину поштову адресу (домоволодіння, комплекс нежилих будинків), то такий об’єкт нерухомого майна позначається номером цього домоволодіння або комплексу нежилих будинків з відповідною арабською цифрою через дріб. Якщо присвоєння поштової адреси окремому будинку, що знаходився у складі домоволодінь, комплексів нежилих будинків і є самостійним об’єктом права власності, за номером, який був наданий домоволодінню або комплексу нежилих будинків, не відповідає фактичному місцю розташування такого будинку, то присвоєння йому поштової адреси здійснюється за назвою тієї вулиці, де він фактично знаходиться, за правилами, встановленими пунктом 4.8 цього Порядку.

    При присвоєнні поштових адрес кільком будинкам, що знаходилися у складі одного домоволодіння, комплексу нежилих будинків і є самостійними об’єктами права власності, букви для позначення номерів відповідних будинків визначаються від а... і нескінченно, виходячи з порядку надходження відповідних заяв власників та розташування майна.

4.10. При присвоєнні поштових адрес окремій частині будинку, який знаходився у складі домоволодінь, комплексів нежилих будинків (пункт 4.9 цього Порядку), номер окремої частини будинку, зазначається арабськими цифрами через дріб після номера відповідного будинку.

     При присвоєнні поштової адреси в порядку, визначеному цим пунктом, кільком окремим частинам одного будинку, цифри для позначення номерів окремих частин будинку визначаються від 1... і далі, виходячи з порядку надходження відповідних заяв власників.

4.11. У разі потреби в присвоєнні самостійної поштової адреси об’єкту нерухомого майна, власник (власники) який (які) набув (набули) права власності на нього (його окрему частину) та звернувся (звернулися) у встановленому порядку до виконавчого комітету сільської ради, поштова адреса присвоюється відповідно до вимог цього Порядку зі збереженням позначень, використаних в поштовій адресі, яка була надана раніше.

4.12. При присвоєнні поштових адрес об’єктам нерухомого майна використовуються наступні типи: вулиця; бульвар; провулок; проспект; площа; проїзд.

   Вулиці зазначаються в адресі таким чином: спочатку вказується один із типів вулиці, а потім її назва.

   Назви нових вулиць, які складаються з імені та прізвища, зазначаються в адресі таким чином: спочатку ім'я, а потім прізвище. Назви нових вулиць, які складаються із звання, ім'я та прізвища, зазначаються в адресі таким чином: спочатку звання, прізвище, а потім ім'я. Номер об'єкта нерухомості позначається відповідною арабською цифрою.

   Наприклад:

Повна поштова адреса: вулиця Івана Пулюя, будинок 27. Скорочена поштова адреса: вул. І. Пулюя, буд. 27.

   Поштові адреси об'єктам нерухомості присвоюються по вулицях з початковою нумерацією від центру міста з непарними номерами, починаючи з 1 по лівій стороні вулиці, і парними номерами, починаючи з 2 - по правій стороні.

   Об'єктам нерухомості, що знаходяться на перетині вулиць різних категорій (категорійність вулиць визначається містобудівною документацією), поштової адреси присвоюється по вулиці більш високої категорії та номер будинку позначається через дріб (з урахуванням нумерації обох сторін вулиці).

    Приклад:

Повна поштова адреса: вулиця Київська, будинок 40/1. Скорочена поштова адреса: вул. Київська, 40/1.

   Об'єктам нерухомості, що знаходяться на перетині вулиць рівних категорій, поштова адреса присвоюється по вулиці, на яку виходить головний фасад. У випадку якщо на перетині вулиць рівнозначних категорій виходять два рівнозначних фасади одного об'єкта нерухомості, поштова адреса присвоюється по вулиці, що йде від центру села.

    Для виділеного із майнового комплексу об'єкта нерухомості, що не має прямого виходу на вулицю (знаходиться у дворі), поштова адреса присвоюється за вулицею та номером поштової адреси цього майнового комплексу з позначенням виділеного об'єкта нерухомості номером корпусу, починаючи з 1 і далі без обмежень.

     Наприклад:

Повна поштова адреса: вулиця Івана Пулюя, будинок 27, корпус 1. Скорочена поштова адреса: вул. І. Пулюя, буд. 27, корп. 1.

      При зміні функціонального призначення окремої частини будівлі, споруди, яка є самостійним об'єктом цивільно-правових відносин та має окремий вхід (вихід), поштова адреса такій частині будівлі, споруди присвоюється шляхом додавання до поштової адреси будівлі, споруди окремого порядкового номера такої частини:

      Наприклад:

Повна поштова адреса: вулиця Івана Пулюя, будинок 27, нежитлове приміщення 2. Скорочена поштова адреса: вул. І. Пулюя, буд. 27 н. п. 2.

      Присвоєння поштової адреси об'єктам нерухомості, що утворюють периметр площі (майдану), проводиться за годинниковою стрілкою, починаючи від вулиці більш високої категорії з боку центру міста. При цьому послідовність номерів будинків на наскрізних вулицях, що примикають до площі (майдану), переривається. У разі якщо кутовий будинок має головний фасад і значну протяжність вздовж вулиці, що примикає, поштова адреса може присвоюватись по вулиці, а не по площі (майдану).

4.13. Земельним ділянкам, щодо яких наданий дозвіл на виготовлення документації із землеустрою, присвоюється тимчасова поштова адреса, враховуючи найменування існуючої вулиці (провулку, проспекту та інше).

    Номер земельної ділянки назначається наступним після суміжного об’єкту нерухомого майна з адресою, що вже існує, або з урахуванням перспективної забудови, враховуючи вимоги цього Порядку.

4.14. В разі вирішення питання щодо проведення виділу, поділу будинковолодіння (комплексу нежилих будівель) суб’єкти господарювання та фізичні особи подають заяву до виконавчого комітету сільської ради про присвоєння окремих поштових адрес даним об’єктам.

4.15. Жилим будинкам, зданим в експлуатацію та розташованим в садівничих товариствах, присвоюється тимчасова поштова адреса згідно цього Порядку.

 

5. Прикінцеві положення

5.1. Поштові адреси об’єктів нерухомого майна та земельних ділянок, розташованих на території сіл Михайлівсько-Рубежівської сільської ради, присвоєні до набранні чинності цього Порядку, зберігаються та можуть бути змінені для приведення у відповідність до цього Порядку за зверненням власника об’єкту.

5.2. У разі звернення власника до уповноважених органів з метою виконання дій з об’єктами нерухомого майна та виявлення невідповідності їх поштової адреси вимогам Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяженьПорядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 року № 1123, власник (користувач) зобов’язаний звернутися з заявою до виконавчого комітету сільської ради щодо зміни поштової адреси.

5.3. Зміна та анулювання поштової адреси відбувається за правилами присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості, визначених цим Порядком. Підставами для зміни, анулювання поштової  адреси є:

-  повне руйнування (ліквідація) самого об’єкта адресації;

- скасування рішення про надання земельної ділянки у власність, користування;

-  поділ об’єкта нерухомості на окремі об’єкти з присвоєнням кожному об’єкту самостійної поштової адреси;

- об’єднання декількох об’єктів нерухомості в один з присвоєнням єдиної поштової адреси.

5.4. Підставою для відмови в присвоєнні чи зміні поштової адреси може бути:

- невідповідність об’єкта пункту 3 розділу 4 цього Порядку;

- порушення вимог державних будівельних норм і правил при поділі (об’єднанні) об’єктів;

- подання заявником недостовірних відомостей;

- подання заявником неповного пакету документів.

5.5. Заяви, повний пакет документів та вся інформація щодо присвоєння поштових адрес зберігається у виконавчому комітеті сільської ради на паперових носіях, та використовується для ведення містобудівного кадастру Михайлівсько-Рубежівської сільської ради.

5.6. Спори з приводу присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомості вирішуються в установленому законодавством порядку.

 

 

 

Сільський голова                                          А.С.Помазан

 

 

Погоджено:

 

Секретар сільської ради                                                 К.А.  Пасюк

Керуюча справами                                                                       Н.М.  Дадіверіна-Перехрестюк

Юрист                                                                                 Т. Г.  Клокун 

Технік-архітектор                                                             Л.М.Свириденко