Протокол громадського обговорення

П Р О Т О К О Л

громадського обговорення змін до генерального плану, поєднаного з детальними планами території окремих частин села Михайлівка-Рубежівка, Михайлівсько-Рубежівської сільської ради, Києво-Святошинського району Київської області

від ”16”  серпня  2015 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

     1.Обрання головуючого на громадських слуханнях 
     2. Реєстрація учасників слухань;
     3. Обрання  секретаріату   слухань  у складі трьох осіб 
     4. Інформування про порядок ведення протоколу,  подання усних та письмових пропозицій (зауважень) щодо обговорень генеральних планів;
    5.  Виступ представника інституту УкрНДІпрцивільсільбуд»  - ГІП Осіпенко С.М. про основні  положення документації,  яка підлягає обговоренню,  та проблемні питання, що заслуговують на увагу громадськості;
     6. Виступи   представників   громадськості  ;
     7. Підбиття підсумків   громадських   слухань   та  інформування учасників слухань про порядок  урахування  пропозицій  (зауважень) громадськості.

 

     1.Обрання головуючого на громадських слуханнях 

 Виступила Вітвицька К.Ф. і запропонувала обрати головуючим на громадських слуханнях Михайлівсько-Рубежівського сільського Голову Рябчука М.М.

 Кандидатуру на голову зборів Рябчука М.М. підтримали одноголосно. Головуючим зборів обрали Рябчука М.М.
     
2. Реєстрація учасників слухань

         Присутні:

сільський Голова Рябчук Михайло Миколайович,

секретар ради Вітвицька Катерина Федорівна, депутати сільської ради

Комісія по врегулюванню земельних відносин в складі:

Лаговський Володимир Олександрович,  Бернацький Анатолій Олександрович , Кожемяка Ніна Григорівна, Стукаленко Сергій Павлович.

представник інституту «УкрНДІпроцивільбуд» (розробник проекту генерального плану села) – Осіпенко Світлана Миколаївна

 спеціаліст-землевпорядник Унинець Валентини Валеріївни

 представники громадськості - жителі сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя –132 чоловік.

     3. Обрання  секретаріату   слухань  у складі трьох осіб 
Виступає голова зборів –Рябчук М.М. і пропонує обрати до складу секретаріату слухань: секретаря ради Вітвіцьку К.Ф.; спеціаліста – землевпорядника Унинець В.В., головного інженеру проекту Осіпенко С.М.
 Рішення – за (одноголосно).
 4. Інформування про порядок ведення протоколу,  подання усних та письмових пропозицій (зауважень) щодо обговорень генеральних планів;

Доповідає голова зборів Рябчук М.М.:

На громадське обговорення виносяться питання:

  1. Внесення  змін до  генерального плану села Михайлівка-Рубежівка    поєднаного з детальними планами територіями окремих частин села Михайлівка-Рубежівка.
  2. Потреби у зміні меж села; доповідає Рябчук М.М.
  3. Розроблення детальних планів територій окремих части села - доповідає Унинець.В.В.
  4. Містобудівні заходи щодо поліпшення екологічного і санітарно-гігієнічного стану території населених пунктів; доповідає Рябчук М.М.

 

  1. 1.     Доповідає:

Рябчук М.М., сільський голова

Генеральний план села Михайлівка-Рубежівка був розроблений та затверджений у червні 2010 році.

Згідно ст..17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» зміни  до генерального плану села можуть вноситися не частіше ніж один раз на 5 років.

В зв’язку із зміною параметрів територіального розвитку населеного пункту, зміною функціонального призначення територій, планувальних обмежень; необхідністю зміни вулично-дорожньої мережі, розвитку інженерної мережі та  зміни меж села Михайлівка-Рубежівка, враховуючи звернення громадян (власників земельних ділянок), виникла потреба у внесенні змін до генерального плану села Михайлівка-Рубежівка.

  1. 2.      Потреби у зміні меж населених пунктів

До сільської ради звернулися громадяни, земельні ділянки яких розташовані за межами села Михайлівка-Рубежівка та не передбачені для містобудівних потреб.

Враховуючи бажання громадян використовувати земельні ділянки під забудову виникла необхідність у зміні меж села Михайлівка-Рубежівка.

Проектна площа становить – 150 га.

     2. Виступили:

         Осіпенко С.М., головний інженер проекту

Розглянувши надані матеріали приватизації земельних ділянок було виявлено, що ширина проїздів між земельними ділянками становить 8 м. Згідно ДБН ширина вулиць та проїздів має становити не менше 15 м.

В зв’язку з чим вулична мережа може бути за рахунок земель приватної власності.

Також частина земельних ділянок знаходиться в охоронній зоні газопроводу, що унеможливлює використання їх  під забудову.

  1. 3.     Доповідає:

 Унинець Валентина Валеріївна, спеціаліст-землевпорядник

Згідно з прийнятим рішенням Києво-Святошинської районної ради від 16 травня 2015 року про встановлення (зміни) меж села Михайлівка-Рубежівка площа села становить 2135,61 га.

 В межі села ввійшли земельні ділянки приватної власності, які згідно генерального плану передбачені для містобудівних потреб.

В зв’язку з цим до сільської ради надійшли звернення громадян щодо розроблення детальних планів на їх приватних земельних ділянках.

Всі звернення та пропозиції надані до інституту УкрНДІпроцивільбуд для врахування при внесенні змін до генплану.

     3. Виступили:

Савченко Микола Вікторович - моя земельна ділянка знаходиться в кінці вулиці Шевченка, генпланом передбачена для комерційного використання.

Чи можливо внести зміни та запроектувати ділянку під індивідуальну забудову?

Осіпенко С.М.-  Ваша земельна ділянка розташована поряд сільського кладовища, санітарно-захисна смуга якого становить  300 м, в зв’язку з чим будівництво житла не можна проектувати. Ділянку можна використати для розміщення промисловості.

4. Доповідає:

Рябчук М.М., сільський голова

Для поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного стану села Михайлівсько-Рубежівської сільської ради було прийнято рішення про закриття  очисних споруд оздоровчого комплексу «Україна», які розміщені на території села та знаходяться в незадовільному санітарно-гігієнічному стані.

В зв’язку з чим пропоную земельну ділянку перевести в зелену зону.

   Заходи, що покращують стан повітряного басейну:

-       озеленення зовнішніх доріг та санітарно-захисних зон;

-       озеленення території села.

   Заходи, що покращують стан водного басейну:

-       організація водоохоронних зон та дотримання режиму господарської діяльності в них;

-       інженерний благоустрій села - каналізування, санітарне очищення.

-       створення прибережних захисних смуг біля струмків, ставків та їх озеленення.

ВИСТУПИЛА: Вітвіцька Катерина Федорівна, секретар ради

Підтримую попередніх виступаючих та даю позитивну оцінку внесеним змінам до генерального плану. Позитивним є те, що генеральним планом передбачено першочерговий розвиток села Михайлівка-Рубежівка за рахунок територій, що безпосередньо прилягають до житлової забудови та на яких є інженерно-технічні мережі.

      Підбиття підсумків   громадських   слухань   та  інформування учасників слухань про порядок  урахування  пропозицій  (зауважень) громадськості.
 

 В цілому генеральний план поєднаний з детальними планами території окремих частин села Михайлівка-Рубежівка отримали позитивну оцінку і всі проголосували одноголосно за внесення змін до генерального плану села Михайлівка-Рубежівка на території Михайлівсько-Рубеджівської сільської ради, Києво-Святошинського району .

 

Голова зборів                                                    М.М.Рябчук

 

Секретаріат зборів                                            К.Ф.Вітвіцька

                                                                                    

                                                                           С.М.Осіпенко

 

                                                                           В.В.Унинець